Εκεί όπου το χρώμα του χρήματος, το κίνητρο δηλαδή, είναι ζήτημα ωμής, άχρωμης και νοσηρής χρηματικής διαπραγμάτευσης.