Δημήτρης Χριστόπουλος *

Παντού ανησυχία για την εικόνα της Ευρώπης μαζί και η Ελλάδα, η οποία πάλι με στερεοτυπικά κιάλια του ευρωπαϊκού βορρά εμφανίζεται ως μια χώρα όπου οι στοιχειώδεις κανόνες του πολιτικού παιγνίου αδυνατούν να γίνουν σεβαστοί.