Τις προσεχείς ημέρες, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα ανακοινώσει τις τρεις χρηματιστηριακές εταιρείες –η μία εκ των οποίων είναι θυγατρική τράπεζας– που έλαβαν την έγκριση να δημιουργήσουν ισάριθμες πλατφόρμες για την εναλλακτική μορφή άντλησης κεφαλαίων που ονομάζεται συμμετοχική χρηματοδότηση (crowdfunding).

Το μοντέλο που θα εφαρμοσθεί στην Ελλάδα θα προσεγγίζει αυτό που εφαρμόζει και η ισπανική επιτροπή κεφαλαιαγοράς. Η ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή, την περασμένη Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου, ανοίγει τον δρόμο για το δεύτερο επενδυτικό εργαλείο που φέρνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μετά το άνοιγμα της αγοράς εταιρικών ομολόγων τον περασμένο Ιούνιο.

Το crowdfunding αποτελεί νέο τρόπο άντλησης κεφαλαίων από μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων, κυρίως μέσω του Διαδικτύου. Πρόκειται για μορφή χρηματοδότησης ιδιαίτερα δημοφιλή στο εξωτερικό –η πιο ανεπτυγμένη μορφή του θεσμού στην Ε.Ε. τη συναντούμε στην Αγγλία– που πλέον κρίνεται ως αναγκαία πρόσθετη εναλλακτική για όσες επιχειρήσεις αναζητούν πηγές χρηματοδότησης εκτός τραπεζικού συστήματος.

Το crowdfunding υλοποιείται μέσω μιας ιστοσελίδας, στην οποία φιλοξενείται πλατφόρμα συγκεκριμένων προδιαγραφών. Σε αυτήν παρουσιάζονται στο επενδυτικό κοινό τα υποψήφια προς χρηματοδότηση έργα νεοσύστατων ή υφιστάμενων εταιρειών. Στόχος είναι η προσέλκυση του επενδυτικού κοινού, προκειμένου να συμμετάσχει στο κεφάλαιο της εταιρείας που παρουσιάζεται. Οι τρεις ΑΕΠΕΥ που έχουν προκριθεί και θα δημιουργήσουν τις ισάριθμες ηλεκτρονικές πλατφόρμες, έχουν υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα σχετικά με τη δραστηριοποίηση αυτή στοιχεία και κυρίως: την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του με την οποία αποφασίστηκε η δραστηριότητα αυτή, το νέο οργανόγραμμα, τα πρόσωπα που θα απασχολούνται και τα προσόντα τους, καθώς επίσης το αντίστοιχο τμήμα του εσωτερικού κανονισμού που περιγράφει τον τρόπο οργάνωσης και τα κριτήρια επιλογής των εκδοτών. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι στο πλαίσιο της ενοποίησης των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών (capital market Union), δεν πρέπει να αναμένουμε ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για τη μέθοδο crowdfunding που θα ισχύσει και στην Ελλάδα νωρίτερα από το 2019, καθώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο. Αρχικά το crowdfunding συνδέθηκε με τη χρηματοδότηση διαφόρων κοινωφελών έργων ή με τη χρηματοδότηση μορφών τέχνης, τελευταία όμως έχει αναδειχθεί ως μέθοδος άντλησης κεφαλαίων για νεοφυείς και καινοτόμους εταιρείες (startups) ή άλλα εμπορικά εγχειρήματα.

Via : www.kathimerini.gr