του Παναγιώτη Κουτσοπίνη

ΚΟΥΤΣΟΠΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Οπωσδήποτε όμως αγαπητοί φίλοι η ζητούμενη, τουλάχιστον απο εμένα, αριστερά δεν μπορεί να αναφερθεί σε συνπόρευση με τα άτομα, τα οποία πέραν πάσης αμφιβολίας και αποδεδειγμένα, ήταν αν όχι πρωτομάστορες τουλάχιστον συνυπεύθυνα για την πολλαπλή και πολύπλευρη κατάρρευση της χώρας.

Πολύ δε περισσότερο δεν υπάρχει ελπίδα όταν οι κατ’ εξακολουθείαν αποτυχόντες «επαγγελματίες της πολιτικής» χωρίς ενδοιασμούς και για την πολιτική τους, και όχι μόνον, επιβίωση μεταλλάσονται σε απλούς «βολεψίες»… «άνευ ιερών και οσίων»… Τότε, φίλε μου, η ζητούμενη από εμένα , αλλά και από πολλούς άλλους, αριστερά είναι μακράν αυτών….

Γιατί τελικά δεν πρέπει να χάσουμε ότι μας απέμεινε… Τον αυτοσεβασμό μας και οποία τυχόν αξιοπρέπεια έχουμε κατακτήσει στην πορεία της ζωής …