Νίκος Γραικούσης

Νίκος Γραικούσης
Πολιτική Επιτροπή ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Η πολιτική κοσμοθεωρία της μη ορατής και ακόμα ανύπαρκτης «Νέας Αριστεράς»

Κοινή συνισταμένη όλων των προοδευτικών απόψεων της Ελληνικής κοινωνίας, είναι η έλλειψη από το σημερινό πολιτικό σύστημα, ενός πολιτικού υποκειμένου το οποίο θα μετατρέψει τη σημερινή απογοήτευση, δυσαρέσκεια και ανεπάρκεια, σε όραμα και προοπτική.

Η δημιουργία ενός νέου πολιτικού οργανισμού, οφείλει να  αποκλείσει τη διαχείριση των πολιτικών πραγμάτων με τα σημερινά εργαλεία, να εφεύρει νέα, ικανά να ανταποκριθούν όχι μόνο στις νέες ανάγκες αλλά και στον νέο τρόπο σκέψης των επόμενων γενεών.

Σε θεωρητικό επίπεδο ο ιδεολογικός- πολιτικός προσανατολισμός της νέας πολιτικής πρέπει να είναι βασισμένος στη βάση ενός Νέου Πρότυπου Ζωής, αποτελούμενου από τρεις πυλώνες:

 1. Της κοινωνικής δικαιοσύνης.
 2. Της Βασικής Οικονομικής και Οικολογικής Ασφάλειας.
 3. Της Ελεύθερης ανάπτυξης της όποιας προσωπικότητας.

Αν μπορεί να δοθεί ένας ορισμός για την πολιτική επιδίωξη θα μπορούσε να είναι ο παρακάτω:

‘’Επιδιώκουμε τη δημιουργία ενός νέου κοινωνικού και πολιτικού περιβάλλοντος εντός του οποίου ο συνολικός παραγόμενος πνευματικός και υλικός πλούτος, θα διαχέεται σε ολόκληρο το φάσμα της κοινωνίας ανάλογα με τις ανάγκες και την προσπάθεια του καθενός. Με συνθήκες ελεύθερης ανάπτυξης της κάθε προσωπικότητας και με απόλυτο σεβαστό στο φυσικό περιβάλλον που μας συντηρεί στη ζωή’’.

Πίσω από τον παραπάνω πολιτικό ορισμό κρύβεται η βασική κεντρική ιδέα ενός προοδευτικού πολιτικού προτάγματος, για μια ζωή απαλλαγμένης από το φόβο της στέρησης των αναγκαίων για τη ζωή.

Η πολιτική πρόταση του νέου προοδευτικού πόλου οφείλει να διαχέεται σε τρεις διαστάσεις:

 1. Στην εφαρμογή ενός οικονομικού-παραγωγικού Μοντέλου σύμφωνα με το οποίο τα Δημόσια αγαθά θα παράγονται και θα διανέμονται αποκλειστικά και μόνο από Δημόσια μέσα παραγωγής.
 2. Στην εφαρμογή ενός Οικολογικού Μοντέλου Μετάβασης στην Πράσινη Ενέργεια.
 3. Στην εφαρμογή ενός Μοντέλου για την Κοινωνικοποίηση της διαχείρισης των Δημόσιων – Κοινών χώρων.

Προτάσεις εφαρμοσμένης πολιτικής για την υλοποίηση των παραπάνω επιγραμματικά θέτονται οι εξής:

 1. Εφαρμογή του θεσμού του Βασικού, Τακτικού, Ατομικού και Καθολικού Εισοδήματος σε Όλους.
 2. Εφαρμογή ενός Νέου Συστήματος Εισοδηματικής Κατανομής μέσω του νέου τρόπου παραγωγής και διανομής των Δημόσιων αγαθών.
 3. Πολιτική για τη Μετατόπιση των Πόρων της Έρευνας στην πράσινη ενέργεια και ανακατανομή του κόστους παραγωγής αυτής.
 4. Εφαρμογή προγράμματος καθολικής ιδιόκτητης στέγης.
 5. Προγράμματα Αναδοχής Κοινόχρηστων Χώρων από πολίτες
 6. Παραγωγική ανασυγκρότηση με εξωτραπεζικές διαδικασίες και κατευθυνόμενη χρηματοδότηση.
 7. Πολιτικές για την Δημοσιονομική ενοποίηση σε Ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο.
 8. Πολιτική για τη διαχείριση και μακροπρόθεσμα για την απαλλαγή από το Δημόσιο χρέος.
 9. Πολιτική για την ανάδειξη των δημοψηφισμάτων σε πηγή παραγωγής δικαίου.
 10. Εισαγωγή της νέας τεχνολογίας στη δημόσια διαβούλευση, στην άμεση πολιτική έκφραση των πολιτών και στην καθημερινή κοινωνικοπολιτική αξιολόγηση των εφαρμοσμένων πολιτικών.

Ο κατάλογος των προτάσεων για την εφαρμογή μιας προοδευτικής πολιτικής θα είναι πάντα δυναμικός και επιβάλλεται να παραμένει εσαεί ανοιχτός.