Κυρία

Αικατερίνη Σακελλαροπούλου

Πρόεδρον Ελληνικής Δημοκρατίας

Αθήνα, 21.9.2022

Εξοχότατη Κυρία Πρόεδρε,

στο πλαίσιο της τηλεοπτικής κάλυψης της κηδείας της Βασίλισσας Ελισάβετ του
Ηνωμένου Βασιλείου από τη δημόσια τηλεόραση της χώρας υπήρξε μια προσβλητική
αναφορά στη Χώρα μας.

Συγκεκριμένα από τον σταθμό BBC, μεταδόθηκε συνέντευξη μέλους της τέως ελληνικής
βασιλικής οικογένειας με την περιγραφή από τον σταθμό ως «Αυτή Πριγκηπική
Υψηλότης Παύλος πρίγκηπας διάδοχος των Ελλήνων», αποδίδοντας από τα αγγλικά
το εμφανισθέν «HRH Pavlos Crown Prince of Greece».

Είμαστε βέβαιοι ότι καταλαβαίνετε την απαράδεκτη ενέργεια του τηλεοπτικού σταθμού
για ένα θέμα που έχει λήξει οριστικώς με το Δημοψήφισμα του 1974, που διενήργησε η
κυβέρνηση του κόμματός σας και αποφάνθηκε σχετικά, με συντριπτική πλειοψηφία, ο
Ελληνικός λαός. Επιπρόσθετα ακόμη και η τέως βασιλική οικογένεια στην ιστοσελίδα
της ορίζει ότι στον τίτλο κάθε μέλους της προέχει η λέξη πρώην ή στα αγγλικά ex.

Έχουμε υποχρέωση να δηλώνουμε προς όλους ότι η Ελλάδα δεν έχει θρόνο, συνεπώς
και διαδόχους, αλλά αποτελεί Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία.

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε ως πρώτος πολίτης της Χώρας όπως προβείτε στις
ενέργειες που κρίνετε απαραίτητες για να διαμαρτυρηθείτε εκ μέρους της Ελλάδας ώστε
να υπάρξει επανόρθωση από τον σταθμό.
Με τιμή για τον συνασπισμό «ΜΑΖΙ»,
Θρασύβουλος Φωτεινός
Προεδρεύων Πράσινης Αριστεράς

Γρηγόρης Ζαρωτιάδης

Πρόεδρος Σοσιαλιστικής Προοπτικής

Σταύρος Καράμπελας

Πρόεδρος Ένωσης Δημοκρατικού Κέντρου