Δελτίο τύπου

Θέμα : Το ΔΙΚΤΥΟ Ανανεωτικής Αριστεράς για το Πανεπιστήμιο του 21ου αιώνα

Πολλή συζήτηση γίνεται τούτες τις μέρες για το σχέδιο της Κυβέρνησης περί της συνένωσης των σχολών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και των 2 ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Η τοπική Αυτοδιοίκηση στις πρωτεύουσες των Νομών και στην εκλεγμένη Περιφέρεια, με κριτήρια κάθε άλλο παρά ακαδημαϊκά και αναπτυξιακά, αλλά με στόχο την ψήφο των πολιτών κάθε πόλης, γνωμοδοτεί και γράφει εκθέσεις ιδεών. Παρούσα και η κάθε εκκλησία που, πιθανόν από κεκτημένη ταχύτητα συνδιοργανώνει αντικρουόμενα συλλαλητήρια μαζί με τους Δήμους και την τοπική Π.Ε.. Στη Μαγνησία…. (σιγά η πατρίδα κοιμάται) απορρίπτουμε το σχέδιο, ρίχνουμε τα βάρη στο «σάπιο πολιτικό σύστημα»,  γράφουμε εκθέσεις για την παιδεία γενικά, και όλα ακολουθούν το δρόμο τους….

Χωρίς να διεκδικούμε ειδικές επιστημονικές γνώσεις πιστεύουμε ότι χρειάζεται ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός από την αρχή μέχρι το τέλος των προτεινόμενων παρεμβάσεων. Τα κριτήρια για μια ορθή προσέγγιση του θέματος πρέπει να είναι ακαδημαϊκά, αναπτυξιακά για την χώρα και την περιοχή.  Η μέχρι σήμερα πορεία του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας άλλωστε αυτά αποδεικνύει εάν εξεταστεί  από πού ξεκίνησε και που βρίσκεται σήμερα.

Αυτά που πρέπει να συζητηθούν τώρα είναι οι προτεραιότητες και τα δεδομένα του Πανεπιστημίου. Απαραίτητες προϋποθέσεις  η μελέτη για την φυσιογνωμία του, οι στόχοι και οι προδιαγραφές, η αξιολόγηση των ΤΕΙ, τα προαπαιτούμενα για την λειτουργικότατα του μεγάλου πια Πανεπιστημίου και οι πιθανοί τρόποι υλοποίησης του σχεδίου.

Φυσικά η διαβούλευση χωρίς κραυγές, πριν καν την γνωστοποίηση του σχεδίου αλλά και μετά, στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου και της κοινωνίας είναι εν τέλει απαραίτητη. Οι κραυγές, οι ψίθυροι, τα συλλαλητήρια,  από τους ίδιους και τους ίδιους δεν έχουν καμία θέση σήμερα.

Η Σύγκλητος, μετά από αρκετή περίσκεψη, στη γενική της εκτίμηση συμφωνεί με το σχέδιο του Υπουργείου με μικρές αλλά ουσιαστικές διαφοροποιήσεις. Εμείς δεν μπορούμε παρά να στηρίξουμε την σύγκλητο στο πλαίσιο μιας προσπάθειας για την διατήρηση των ακαδημαϊκά ορθών πρακτικών π.χ. που συνιστούν την συνύπαρξη της έδρας με τον κύριο κορμό εάν όχι με το σύνολο των τμημάτων κάθε σχολής όπως  της οικονομικής σχολής που πρέπει  να παραμείνουν στο Βόλο, με την προσθήκη νέου τμήματος τουρισμού, όπως ορθώς προτείνεται.  Επίσης δεν πρέπει να διαταραχθεί η λειτουργία της Γεωπονικής σχολής με διάσπαση της και μεταφορά ή ίδρυση νέων τμημάτων απομακρυσμένων από τον κύριο κορμό της και την έδρα της  οι οποίες ήταν είναι και επιβάλλεται να μείνουν στο Βόλο.

Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρξουν μέτρα για την ουσιαστική αναβάθμιση όποιων τμημάτων προκύψουν από την αφομοίωση των ΤΕΙ, να αξιολογηθεί το προσωπικό τους αντικειμενικά, να ιδρυθούν νέες τεχνικές σχολές όπου υπάρχει ζήτηση και ανάλογες υποδομές, ώστε να μην επαναληφθούν λάθη του παρελθόντος.

Τα Ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα χρειάζονται σίγουρα ένα «συμμάζεμα» προκειμένου να μείνουν ανταγωνιστικά και να βελτιώσουν το επίπεδο γνώσεων που προσφέρουν κατά τον 21ο  αιώνα.

Οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να παραμένουν ενεργές δίπλα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα αλλά θα πρέπει και να ξεπεράσουν τα τοπικιστικά μικροσυμφέροντα που έχουν οδηγήσει στην σημερινή αντιπαραγωγική πολυδιάσπαση των περισσότερων από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια.

Το ίδιο και οι τοπικές κοινωνίες της Θεσσαλίας αντί να διεκδικούν κομμάτια ενός πολυδιασπασμένου Πανεπιστημίου, (με αμφιλεγόμενα θετικά οικονομικά αποτελέσματα σε τοπικιστικό επίπεδο) ας συνεργαστούν για την σύνδεση του ενιαίου Πανεπιστήμιου με τις τοπικές οικονομίες και την θετική επίδραση που αυτού του είδους οι συνέργειες αποδεδειγμένα έχουν.

Οι εποχές των πολιτικών τύπου Σουφλιά με τις πολιτικές που πρέσβευαν έχουν ανεπιστρεπτί περάσει.

Βόλος, από το Τοπικό Συντονιστικό Όργανο Μαγνησίας

                                                                        του ΔΙΚΤΥΟΥ Ανανεωτικής Αριστεράς