Δίκτυο Ανανεωτικής Αριστεράς

Δελτίο Τύπου – 12/1/16
Θέμα: Για το Ασφαλιστικό

Το προτεινόμενο, από την κυβέρνηση σχέδιο για το ασφαλιστικό προσεγγίζει το θέμα αποκλειστικά εισπρακτικά και δεν δείχνει ικανό να λύσει το πρόβλημα των ελλειμμάτων των ταμείων.

Η αύξηση των εισφορών εργαζομένων και εργοδοτών, το πιθανότερο είναι να οδηγήσει σε αύξηση της αδήλωτης εργασίας παρά σε αύξηση των εσόδων των ταμείων.
Επιπλέον ο προσδιορισμός των εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών, σε ποσοστό 20% επί του εισοδήματος τους, σε συνδυασμό με την υπερβολική φορολόγηση, δημιουργεί ένα ασφυκτικό πλαίσιο αφήνοντας στην καλύτερη περίπτωση ελάχιστο πραγματικό εισόδημα για την επιβίωση αυτών και των οικογενειών τους.

Αυτά τα ανερμάτιστα μέτρα προτείνονται την ώρα που οι οφειλόμενες εισφορές στα ταμεία είναι ήδη υψηλές.

Γεννώνται εύλογα πολιτικά ερωτήματα στην «Αριστερή Κυβέρνηση»:

• Με ποιο τρόπο το νομοσχέδιο εισάγει την κοινωνική δικαιοσύνη και την ισότητα, με ποιο τρόπο αντιμετωπίζει τις πιέσεις ισχυρών συντεχνιακών ομάδων, όταν διατηρεί τα διαφορετικά ποσοστά αναπλήρωσης ανά κλάδο;

• Με ποιο τρόπο καταργεί την πολιτική πατρωνία και τη συναλλαγή όταν διατηρεί τα κεκτημένα συγκεκριμένων επαγγελματικών ομάδων;

• Με ποιο τρόπο καταργεί το μωσαϊκό ρυθμίσεων και αντιφατικών καταστάσεων (230 διαφορετικοί τρόποι υπολογισμού σύνταξης) που αποτελούν την βάση των προβλημάτων του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας;

• Με ποιο τρόπο θα επιτευχθεί η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ώστε να αυξηθούν τα έσοδα των ταμείων, όταν μειώνει ακόμη περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα του κόσμου της εργασίας;

• Με ποιο τρόπο προστατεύονται οι νέοι επαγγελματίες που χάνουν εντελώς το προνόμιο μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών για την πρώτη πενταετία του εργασιακού τους βίου, καθιστώντας έτσι απέλπιδα κάθε προσπάθεια δημιουργίας νέας επιχείρησης;

• Ποιο εφικτό πρακτικό τρόπο προτείνει αυτό το νομοσχέδιο για την είσπραξη των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών;

• Με ποιο τρόπο επιτυγχάνεται η ισορροπία μεταξύ συνταξιούχων και ενεργών ασφαλισμένων όταν επιχειρείται να διατηρηθούν τα κεκτημένα των σημερινών συνταξιούχων εις βάρος των μελλοντικών γενεών;