Το Δίκτυο Ανανεωτικής Αριστεράς την Τρίτη 29 Μαρτίου, στις 18:00 διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Σύνταξη για όλους – Κατάργηση εισφορών».

Δείτε παρακάτω την πρόσκληση: