Από την Παπαματθαίου Μάρνυ

Γερνούν τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας… Οι καθηγητές τους συνταξιοδοτούνται, φεύγουν και οι θέσεις τους δεν ανανεώνονται με την πρόσληψη νέου προσωπικού. Όπως δείχνουν τα συμπεράσματα έρευνας του υπουργείου Παιδείας, ο αριθμός του διδακτικού προσωπικού στα ελληνικά ΑΕΙ έχει μειωθεί εντυπωσιακά τα τελευταία χρόνια, από το μέγιστο των 24.636 ατόμων που ήταν το 2009-10 σε 14.686 το 2014-15.

Πρόκειται δηλαδή για μια μείωση της τάξης του 40% λόγω της συνταξιοδότησης του μόνιμου διδακτικού προσωπικού και της υποχρηματοδότησης των ΑΕΙ οι οποία και οδήγησε σε πολυ λιγότερες για τις προσωρινές θέσεις διδασκαλίας.
Η μείωση αυτή είναι μικρότερη στα πανεπιστήμια (περίπου 21%) και πολύ μεγαλύτερη στα ΤΕΙ (περίπου 65%). Αυτό που καταγράφεται δε στην αίτηση είναι ότι δεν ανανεώνονται πια οι συμβάσεις του προσωπικού με εργασίας ορισμένου χρόνου, το οποίο στο παρελθόν «αιμοδοτούσε» τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας.
Ακολούθιως, η αναλογία τακτικών φοιτητών / διδακτικού προσωπικού αυξήθηκε στο 17,11 για τα πανεπιστήμια και στο 24,01 για τα ΤΕΙ, νούμερα που θεωρούνται πολύ υψηλά σε σύγκριοση με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα.