Συντάκτης : Νίκος Φωτόπουλος

Στο μικροσκόπιο της εισαγγελίας Χαλκιδικής βρίσκονται εδώ και μερικές ημέρες δύο πορίσματα της Επιθεώρησης Περιβάλλοντος που βεβαιώνουν σειρά παραβάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας από την «Ελληνικός Χρυσός» στα Μεταλλεία Μαύρων Πετρών, στον Μαντέμ Λάκκο.

Σύμφωνα με αυτά, η εταιρεία προκάλεσε ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος δημιουργώντας παράλληλα κινδύνους για περαιτέρω υποβάθμιση του περιβάλλοντος στην περιοχή.

Η Επιθεώρηση Περιβάλλοντος είχε πραγματοποιήσει αυτοψία από τις 4/10/2012 έως και τις 28/8/2014, εστιάζοντας στη διαχείριση αποβλήτων αλλά και την απόκρυψη υποβολής στοιχείων για την επικινδυνότητα των προιόντων.

Σύμφωνα με την Επιθεώρηση, σχετικά με την επικινδυνότητα των παραγόμενων προϊόντων (σφαλερίτη και γαληνήτη) δεν προβλέφθηκαν επαρκή μέτρα για τον ασφαλή χειρισμό τους προκειμένου να αποτρέπεται η ρύπανση περιβάλλοντος και να διασφαλίζεται η προστασία της ανθρώπινης υγείας. Η απόκρυψη των στοιχείων δεν αφορά μόνο την διαχείρισή τους στις εγκαταστάσεις της αλλά και την μεταφορά τους από το Στρατώνι και την Ολυμπιάδα μέχρι την Θεσσαλονίκη.

Επισημαίνεται μάλιστα, ότι οι πληροφορίες για την επικινδυνότητα των προϊόντων αυτών θα παρείχαν την ευχέρεια στο Υπουργείο να εκτιμήσει τους κινδύνους σε όλα τα στάδια χειρισμού των προϊόντων και να θέσει όρους και προϋποθέσεις για τον ασφαλή χειρισμό τους. Επιπλέον, τονίζεται πως οι διαδικασίες μεταφοράς των συμπυκνωμάτων δια θαλάσσης δεν ήταν σύννομες καθώς δε δηλώνονταν η επικινδυνότητα των μεταφερόμενων προϊόντων στις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές με κίνδυνο την πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης αλλά και της υγείας των εμπλεκομένων.

Κατά την επιθεώρηση περιβάλλοντος, η αναφορά των προιόντων και της επικινδυνότητάς τους σε σχέδια και μελέτες άλλων αδειών και εγκρίσεων δεν απαλλάσσει την εταιρεία από την υποχρέωση για υποβολή των στοιχείων κατά τις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Οι δε δραστηριότητες που σχετίζονται με τέτοια υλικά εκτός μεταλλευτικών χώρων εμπίπτουν σε πολύ μικρότερες ποσότητες στη συνθήκες SEVEZO περί προστασίας του περιβάλλοντος, των εργαζομένων και των περιοίκων. Συνεπώς, συμπεραίνουν οι επιθεωρητές, η αδειοδοτούσα αρχή δε γνώριζε την επικινδυνότητα των προϊόντων και επομένως τεκμαίρεται ότι δεν προβλέφθηκαν επαρκή μέτρα.

Εντοπισμένη ρύπανση

Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων στα νερά των μονάδων κατεργασίας στα μεταλλεία Στρατωνίου στο σημείο εκβολής στη Θάλασσα και στον Μαντέμ Λάκκο πριν την εκβολή στο ρέμα Κοκκινόλακα, αναφέρεται ότι προέκυψαν υπερβάσεις των ορίων διάθεσης υγρών αποβλήτων και συγκεκριμένα βαρεών μετάλλων (μολύβδου, σιδήρου, μαγγανίου, ψευδαργύρου) αλλά και αρσενικού. Η παράβαση αυτή συνιστά, σύμφωνα με την Επιθεώρηση, ρύπανση των επιφανειακών υδάτων και υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια των δειγματοληψιών που έγιναν παρίστατο εκπρόσωπος της εταιρείας προκειμένου να ληφθεί αντιδείγμα για να αναλυθεί από την εταιρεία.

«Ουδέποτε η εταιρεία κοινοποίησε τα αποτελέσματα των αναλύσεων των αντιδειγμάτων ούτε το έπραξε στο απολογητικό της υπόμνημα», τονίζει συγκεκριμένα η Επιθεώρηση στο σχετικό πόρισμά της.

Στην αυτοψία τους οι επιθεωρητές περιβάλλοντος παρατηρούν επίσης, ότι από τις όξινες απορροές των στοών στο Μαντέμ Λάκκο προέκυπτε λάσπη την οποία η εταιρεία απέρριπτε σε λίμνες αποβλήτων, χωρίς την κατάλληλη επεξεργασία κατά παράβαση και πάλι τις σχετικής ΚΥΑ.

Σοβαρές παραβιάσεις διαπιστώνονται και στην αποθήκευση των αποβλήτων και χημικών σε ακατάλληλους χώρους που βρίσκονται σε επαφή με τα δασική βλάστηση. «Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται είτε από την ισχύουσα ΚΥΑ είτε από την περιβαλλοντική νομοθεσία να χρησιμοποιεί τις περιβαλλοντικές επιβαρυμένες περιοχές ως χώρους ανεξέλεγκτης διαχείρισης αποβλήτων», αναφέρεται.

Σύμφωνα με τις δειγματοληψίες των επιθεωρητών κατά το διάστημα 21/1/2014 μέχρι και 30/5/2014 η εταιρεία διέθεσε υγρά απόβλητα με υπερβάσεις ως προς τις συγκεντρώσεις των μετάλλων μαγγανίου, ψευδαργύρου, καδμίου και αρσενικού ενώ σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγμάτων το Ph ήταν υψηλότερο του επιτρεπτού η συγκέντρωση του ολικού ήτα 1,200 mg/l έναντι 500 μg/λ. Οι συγκεντρώσεις των μετάλλων υπερέβαιναν από 100 έως και 1272% τα εγκεκριμένα όρια. Μιλούν λοιπόν, για διαφυγή όξινων απορροών στο μεγαλύτερο τμήμα του κλάδου ρέματος με κατεύθυνση προς τον Μαυρόλακα.

Σε πολλές περιπτώσεις όπως και στην περίπτωση των παλαιών τελμάτων της Ολυμπιάδας η εταιρεία χαρακτήριζε ως προιόν και όχι ως απόβλητο το παραγόμενο υπόλειμμα των επεξεργασιών της, διότι ήθελε να είναι εμπορεύσιμο. Αυθαιρετα δηλαδή προχώρησε στον αποχαρακτηρισμό με κίνδυνο την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και σε αυτή την περίπτωση.

Τα πορίσματα μελετά η εισαγγελία.

Η απάντηση της Ελληνικός Χρυσός

«Αυτά τα πορίσματα βασίζονται σε δειγματοληψίες των ετών 2012,2013 και 2014. Βγήκαν όμως τον Ιανουάριο του 2015, λίγες μέρες πριν τις εκλογές, για κάποιους λόγους…», ανέφερε σχετικά στην ΕΦΣΥΝ, ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της «Ελληνικός Χρυσός», Κώστας Γεωργάντζης, προσθέτοντας: «Έχουμε ήδη απαντήσει σε όλες τις αιτιάσεις και γνωρίζουμε ότι έχουμε τηρήσει όλους της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Οι μετρήσεις των παρελθόντων ετών καμία σχέση δεν έχουν με τη σημερινή πραγματικότητα στα εργοτάξια. Αν υπήρχε πραγματικό πρόβλημα θα μας το είχαν πει τότε, όταν έγιναν οι μετρήσεις. Αυτό και μόνο εγείρει κάποιες σκέψεις… Μάλλον διαφορετικός είναι ο λόγος που εστάλησαν τώρα στην εισαγγελία και δεν έχει να κάνει με την προστασια του περιβάλλοντος».

Via : www.efsyn.gr