Φαίνεται σαν η κοινωνία να μην κατανοεί πως η φορολόγηση είναι η βασική πηγή από την οποία θα χρηματοδοτηθούν όλες οι κρατικές λειτουργίες.