Του Προκόπη Χατζηνικολάου

Σε αναγκαστική αλλαγή της νομοθεσίας οδηγείται η κυβέρνηση μειώνοντας τον χρόνο παραγραφής των υποθέσεων σε 10 χρόνια από 20 που ισχύει σήμερα. Στα τέλη Σεπτεμβρίου θα κατατεθεί σχετική διάταξη στη Βουλή που θα άρει επί της ουσίας της ομηρία των επιχειρήσεων από το ελληνικό δημόσιο αλλά και επίορκους εφοριακούς οι οποίοι έβρισκαν διάφορους τρόπους για να προχωρήσουν σε επανέλεγχο κάποιας υπόθεσης ή δήθεν στοιχεία φοροδιαφυγής.

Αυτό που δεν έκανε τόσα χρόνια το ελληνικό δημόσιο το έκανε η δικαιοσύνη «καταργώντας» τον σχετικό νόμο με τον οποίο η κυβέρνηση μπορούσε να πάει μέχρι και 20 χρόνια πίσω για να επιβάλει πρόστιμα.

Μετά την απόφαση αυτή του ΣτΕ δεν μπορεί να γίνει τακτικός έλεγχος προ 2011 και δεν μπορεί να γίνει έκτακτος ή επανέλεγχος προ του 2011, εφόσον ανακύψουν από τις φορολογικές αρχές νέα στοιχεία σε βάρος του φορολογουμένου. Επίσης το χρονικό διάστημα μεταξύ 2005 και 2011 δεν μπορεί να γίνει έλεγχος εάν δεν ανακύψουν νέα στοιχεία σε βάρος του φορολογουμένου.

Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να απαλλαγούν από την «χαρτούρα» που είχαν στις αποθήκες με στοιχεία και αποδείξεις 20 ετών και μπορούν χωρίς άγχος (όσο είναι αυτό δυνατόν δεδομένου ότι οι τελευταίοι νόμοι λειτουργούν ενάντια στο επιχειρείν) να αναδιοργανώσουν τα λογιστήρια τους και τους προϋπολογισμούς.
Όπως προαναφέρθηκε η διάταξη θα κατατεθεί στη Βουλή εντός του μήνα και δεν αποκλείεται να ισχύσει και αναδρομικά για υποθέσεις που έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος αλλά δεν έχουν καταλογιστεί οι φόροι.

Επίσης η διάταξη αυτή δεν αποκλείεται να ανοίξει το ασκό του Αιόλου και να οδηγήσει σε μαζικές προσφυγές φορολογούμενων οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν ελεγχθεί για διαστήματα μεγαλύτερα των 12 ετών (λίστα με 65 cd) και στους οποίους επιβλήθηκαν φόροι. Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα και οι οικονομικοί εισαγγελείς που έχουν στα χέρια τους τα στοιχεία των φορολογούμενων των τελευταίων 12 χρόνων θα πρέπει να προχωρήσουν σε ελέγχους μόνο για τα 10 χρόνια.

Τι προβλέπει η νομοθεσία σήμερα
Στις περιπτώσεις που για κάποια φορολογία προβλέπεται η υποβολή περισσότερων δηλώσεων, η έκδοση της πράξης του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να γίνει εντός πέντε ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής της τελευταίας δήλωσης. Εξαιρετικά, πράξη διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου για περιπτώσεις φοροδιαφυγής μπορεί να εκδοθεί εντός είκοσι (20) ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης.

Via : www.liberal.gr