Στο πολυνομοσχέδιο Χατζηδάκη που έφερε για διαβούλευση η Κυβέρνηση στις 6/10/2022, με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 35 §1 με τίτλο Διαχείριση περιουσίας Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) προβλέπεται: «Η διαχείριση και αξιοποίηση μέρους ή του συνόλου των χρηματοοικονομικών προϊόντων, καθώς και της ακίνητης περιουσίας του Μ.Τ.Π.Υ., μπορούν να ανατεθούν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μ.Τ.Π.Υ., στις ανώνυμες εταιρείες του ν. 2768/1999 (Α’ 273) και του ν. 4892/2022 (Α’ 28)».

Η ακίνητη περιουσία του ΜΤΠΥ περιλαμβάνει οικόπεδα και κτίρια, εκ των οποίων τα 5 είναι διατηρητέα ιστορικά κτίρια στην καρδιά της Αθήνας. Είναι 100% εκμισθωμένα και αποφέρουν πάνω από 5,5 εκατ. ετήσια έσοδα.
Μια σύντομη περιγραφή της ακίνητης περιουσίας του ΜΤΠΥ που έφτιαξαν με τις αποταμιεύσεις τους οι προηγούμενες γενιές Δ.Υ.!
Πέντε όροφοι στο κτίριο Λ. Συγγρού 165 (1ος – 5ος όροφος με 2.777,50 m Γραφεία Περιφέρεια Αττικής).
Κατάστημα στο κτίριο Ακαδημίας 65 και Γενναδίου (700 m).
Οικόπεδο Κόκκαλη – Γέλωνος – Δορυλαίου (5.500 m).
Οικόπεδο Δορυλαίου – Γέλωνος – Λάχητος (480,66 m).
Κτιριακό συγκρότημα Πινδάρου 2 – Ακαδημίας (1.815 m, διατηρητέο ).
Κτίριο πλατείας Συντάγματος (Καταστήματα, 1ος – 9ος όροφος 11.333,00 m² Γραφεία Υπουργείου Οικονομικών).
Κτίριο Πανεπιστημίου 37 και Κοραή (Καταστήματα και 1ος – 4ος όροφος 2.773,00 m Γραφεία Γενικό Λογιστήριο του Κράτους).
Κτίριο Λυκούργου 12 (6 όροφοι και ισόγειο ιδιοχρησία).
Κτίριο Λυκούργου 10 (Καταστήματα 270 m και 1ος-5ος όροφος γραφεία). Με το νομοσχέδιο η Κυβέρνηση επιχειρεί να βάλει χέρι στην κινητή και ακίνητη περιουσία του (Μ.Τ.Π.Υ.).
Η προτεινόμενη διάταξη για διαχείριση της τεράστιας κερδοφόρας κινητής και ακίνητης περιουσίας του ΜΤΠΥ από τις Ανώνυμες Εταιρείες, των οποίων το καταστατικό αναφέρει ρητά τη δυνατότητα εκποίησης, παραχώρησης και μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζονται, καταδεικνύει ολοφάνερα το σχέδιο της Κυβέρνησης που δεν είναι άλλο παρά το ξεπούλημα της περιουσίας του ΜΤΠΥ. Σημειώνουμε ότι πρόκειται για περιουσία η οποία έχει αποκτηθεί αποκλειστικά από κληροδοτήματα και από τις κρατήσεις των μετόχων (Δ.Υ.).
Με το νομοσχέδιο προτείνεται η αλλαγή της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΤΠΥ, από επταμελές σε εννεαμελές, αποδυναμώνοντας τη συμμετοχή των εκλεγμένων εκπροσώπων των Δ.Υ. και συνταξιούχων.
Προβλέπεται μάλιστα ότι η μη συμμετοχή των εκλεγμένων εκπροσώπων δεν αποτελεί πρόβλημα για τη διεξαγωγή συνεδριάσεων και λήψη αποφάσεων.
Επιπλέον προβλέπεται η δημιουργία θέσης διοικητή στο ΜΤΠΥ ο οποίος τοποθετείται με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με υπερεξουσίες, αφού ταυτόχρονα θα είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και εκείνος που θα αποφασίζει περί οικονομικών, διοικητικών και πειθαρχικών θεμάτων χωρίς να λογοδοτεί σε κανέναν παρά μόνο στον Υπουργό.
Οι υπερεξουσίες που δίνονται στη θέση του Διοικητή είναι ανήκουστες και καταστρατηγούν κάθε έννοια χρηστής διοίκησης. Τα προσόντα δε που περιγράφονται για την κατάληψη της θέσης είναι μηδαμινά.
Σημειώνουμε εδώ ότι από την ίδρυσή του ΜΤΠΥ το 1867, η λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου στους μετόχους του, αποτελεί μία από τις βασικότερες καταστατικές διατάξεις που καταργείται.
Οι δημοσιοϋπαλληλικές και συνταξιουχικές συνδικαλιστικές οργανώσεις καλούνται να ενημερώσουν τους Δ.Υ. και συνταξιούχους για το γεγονός ότι η περιουσία μας υφαρπάζεται για μία ακόμα φορά μετά το τζογάρισμα των αποθεματικών των ταμείων μας από το χρηματιστήριο από την τότε Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
Να οργανώσουν τον Αγώνα μας ώστε αυτό το τερατούργημα να μη γίνει νόμος που ουσιαστικά θα σηματοδοτήσει τη χρεοκοπία του Μ.Τ.Π.Υ., και βέβαια την περαιτέρω μείωση του εισοδήματός μας.
Το Μ.Τ.Π.Υ. δεν είναι ασφαλιστικός οργανισμός. Είναι το αρχαιότερο Ταμείο της χώρας, ιδρύθηκε το 1867 με πρωτοβουλία των ίδιων των δημοσίων υπαλλήλων, για την παροχή μερίσματος κατά τη συνταξιοδότηση.
Λειτουργεί σχεδόν δύο αιώνες, ως Ειδικό Ταμείο του Κράτους απολαμβάνει διοικητικής αυτοτέλειας και έχει οικονομική αυτοδυναμία με ίδιο προϋπολογισμό χωρίς καμιά χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Μέτοχοί του είμαστε οι Δ.Υ. που συμμετέχουμε με τις κρατήσεις μας (4,5% επί του Βασικού μισθού) με σκοπό να λάβουμε μέρισμα, δηλαδή την επιστροφή των συσσωρευμένων καταθέσεών μας, κατά τη συνταξιοδότησή μας.
Η κινητή και η ακίνητη περιουσία του ταμείου μας δημιουργήθηκε από εμάς και μας ανήκει, καθώς έχει αποκτηθεί με δικά μας χρήματα. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να την ξεπουλήσει. Είναι χρέος μας να μην επιτρέψουμε να γκρεμιστεί αυτό που χτίστηκε από τόσες γενιές δημοσίων υπαλλήλων με τόσο κόπο.
Η ΑΔΕΔΥ, η ΠΟΠΣ, οι Ομοσπονδίες και τα πρωτοβάθμια σωματεία του Δημοσίου πρέπει να παρέμβουν άμεσα και δυναμικά ώστε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για να διασφαλιστεί η κινητή και ακίνητη περιουσία μας που θα διαχειρίζεται το ΜΤΠΥ.

Από τον Νίκο Κακαγιάννη,
συνταξιούχο εκπαιδευτικό

Πηγή : https://www.eleftheria.gr