Την αντίθεση του  στις  επενδύσεις εξόρυξης και επεξεργασίας χρυσοφόρων μεταλλευμάτων στην Χαλκιδική και το Κιλκίς, εκφράζει με απόφαση του το Περιφερειακό Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας της ΔΗΜΑΡ, παρουσιάζοντας τα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το κόμμα της συμπολίτευσης λέει «όχι» στην κυβέρνηση.

Η απόφαση αναφέρει:

«Η χώρα μας βρίσκεται στη δίνη μιας παρατεταμένης κρίσης. Η οικονομία της χώρας λόγω της διεθνούς κρίσης αλλά και των στρεβλώσεων του μοντέλου ανάπτυξης που διαμόρφωσαν οι ασκούμενες πολιτικές κατά το παρελθόν έχει παραλύσει.
Στις σημερινές συνθήκες για την ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ και τη χώρα μας αποτελεί επιτακτική ανάγκη η διαμόρφωση ολοκληρωμένων στρατηγικών επιλογών που θα θέσουν την οικονομία σε κίνηση. Αυτές οι επιλογές πρέπει να βασίζονται στους κατεξοχήν πλουτοπαραγωγικούς τομείς για την οικονομία μας που είναι ο πρωτογενής τομέας και ο Τουρισμός.

Για τον πρωτογενή τομέα κύριος στόχος είναι να καταστεί η γεωργία μας ανταγωνιστική σεβόμενη το περιβάλλον και αναδεικνύοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των προϊόντων της.

Για δε τον τουρισμό πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και να αξιοποιηθεί , το ιδιαίτερο φυσικό κάλος της περιοχής, το υψηλό επίπεδο παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών αλλά και η σχετικά εύκολη πρόσβαση των βόρειων και εξ ανατολών γειτόνων μας στην περιοχή.
Παρά το γεγονός ότι επιβάλλεται η διαμόρφωση πολιτικής και για τον ορυκτό πλούτο της χώρας μας, δραστηριότητες εξόρυξης και επεξεργασίας χρυσοφόρων μεταλλευμάτων στην περιοχή θα είναι ετεροβαρής και καταστροφικές όχι μόνο για το περιβάλλον αλλά και την ανάπτυξη και την απασχόληση της περιοχής.

Επειδή, οι αμφιλεγόμενες για τα αποτελέσματά τους «επενδύσεις στα μεταλλεία χρυσού» στην περιοχή δεν συνάδουν ούτε με την αειφόρα αγροτική ανάπτυξη ούτε με την ανάδειξη του φυσικού κάλους της περιοχής , των αρχαιολογικών της χώρων, αλλά και με την μοναδικότητα της Μοναστικής πολιτείας του Αγίου Όρους, μας οδηγούν με βεβαιότητα να δηλώσουμε την αντίθεση μας για τις συγκεκριμένες επενδύσεις στην Χαλκιδική και το Κιλκίς».