«ΟΧΙ» στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 30 MW στη θέση «Σπιτάκι» και των συνοδών του έργων, στις Δημοτικές Ενότητες Αργιθέας και Ανατολικής Αργιθέας, του Δήμου Αργιθέας, είπε το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας που κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σχετικά, στην τελευταία του συνεδρίαση, με εισηγητή του θέματος τον Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα, κ. Απ. Μπίλλη.

 Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν ομόφωνη ενώ απείχαν της ψηφοφορίας τα μέλη της παράταξης «Πρωτοβουλία» κ. Δημ. Κουρέτας (επικεφαλής) και κ. Ιωαν. Ψαχούλας.

Τι περιλαμβάνει το έργο

 Το υπό μελέτη αιολικό πάρκο της εταιρείας A&F Ενεργειακή Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε τοποθετείται στο ύψωμα «Σπιτάκι» που υπάγεται διοικητικά στις Κοινότητες Καρυάς, Μεσοβουνίου, Δροσάτου, Πετροχωρίου και Κουμπουριανών, του Δήμου Αργιθέας, και Οξυάς του Δήμου Μουζακίου με τις 15 Ανεμογεννήτριες ονομαστικής ισχύος 2 ΜW η κάθε μία να εγκαθίστανται σε περιοχή του Δήμου Αργιθέας και ένα τμήμα της πρόσβασης στο πάρκο και της ηλεκτρικής του διασύνδεσης με το Κέντρο Υψηλής Τάσης να ανήκει στον Δήμο Μουζακίου. Ουσιαστικά, το αιολικό πάρκο εκτείνεται σε δύο κορυφογραμμές, στην θέση «Σπιτάκι» και στην θέση «Καυκιά».

Διάνοιξη νέου δρόμου 14χλμ προβλέπει η μελέτη

 Το προτεινόμενο έργο αφορά στην εγκατάσταση του παραπάνω Αιολικού Πάρκου καθώς και των συνοδών του έργων, όπως της Οδοποιίας, της Γραμμής Μεταφοράς Μέσης Τάσης, του Κέντρου Ελέγχου του ΑΣΠΗΕ και την εγκατάσταση εργοταξιακών χώρων έκτασης 13.000 m2. Για τη διασύνδεση του ΑΣΠΗΕ με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας θα πραγματοποιηθεί σύνδεση με το νέο, ΚΥΤ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ (20/400kV), το οποίο έχει αδειοδοτηθεί, στη θέση «Διάσελο – Πρ. Ηλίας» του Δήμου Μουζακίου και συνδέεται στη γραμμή μεταφοράς 400kV «ΚΥΤ Αράχθου – ΚΥΤ Τρικάλων».

Η διασύνδεση θα γίνει μέσω υπόγειας διασυνδετικής γραμμής συνολικού μήκους 22,34 χλμ.

Η πρόσβαση στη θέση του ΑΣΠΗΕ θα γίνει μέσω της Επαρχιακής οδού Βόλου-Λάρισας-Τρικάλων-Αργιθέας-Μουζακίου, έως την θέση «Τύμπανος» και κατόπιν μέσω υφιστάμενης δασικής οδού μήκους 6,557 χλμ. κατόπιν βελτιώσεως και διάνοιξης νέας δασικής οδού συνολικού μήκους 13,912 χλμ.
Σύμφωνα με την μελέτη η χωροθέτηση του έργου εμπίπτει εκτός περιοχών του Δικτύου Natura 2000.

Υποεκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον διαπιστώνει το Περιφερειακό Συμβούλιο

Το Περιφερειακό Συμβούλιο στην απόφασή του μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι δεν υπάρχει γεωλογική μελέτη για την διάνοιξη των δρόμων, ούτε γεωτεχνική αλλά ούτε και υδρολογική, δεν υπάρχει μελέτη οδοποιίας των προς βελτίωση και των νέων οδών που θα διανοιχθούν παρά μόνο μια προμελέτη βασιζόμενη σε ψηφιακό μοντέλο, δεν υπάρχει αναφορά για την ύπαρξη της αλπικής φυσικής λίμνης (Δρακόλιμνης), σε μικρή απόσταση από την οποία διέρχονται οι δρόμοι πρόσβασης ούτε αναφορά των ορειβατικών μονοπατιών. Δεν εξετάζονται επίσης εναλλακτικές λύσεις της περιοχής εγκατάστασης του αιολικού πάρκου ούτε το ενδεχόμενο αλληλεπίδρασης των αιολικών πάρκων μεταξύ τους και τις επιπτώσεις στους γύρω οικισμούς καθώς στην ευρύτερη περιοχή πρόκειται να εγκατασταθεί μεγάλος αριθμός ανεμογεννητριών. Στον μακρύ κατάλογο των παρατηρήσεων επί της ΜΠΕ το Περιφερειακό Συμβούλιο διαπιστώνει μεταξύ άλλων ότι δεν υπάρχει και υδρογεωλογική μελέτη για να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις στα επιφανειακά καθώς και στα υπόγεια νερά από τις διανοίξεις των οδών και τις χωματουργικές εργασίες στην κορυφογραμμή εγκατάστασης των ανεμογεννητριών, δεν υπάρχει καμιά αναφορά σε αντιμετώπιση κινδύνων πλημμύρας, δεν λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις στην κτηνοτροφία , στον εναλλακτικό τουρισμό κ.α.

Εν κατακλείδι το Περιφερειακό Συμβούλιο, -όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση -έκρινε ότι η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «δεν αναφέρεται στις πραγματικές επιπτώσεις αυτού στο περιβάλλον, διότι δεν λήφθηκαν υπ’ όψιν στοιχεία σημαντικά και πραγματικά για την πανίδα, την χλωρίδα, το ανάγλυφο της περιοχής, την γεωμορφολογία της περιοχής με αποτέλεσμα, απουσίας αυτών, να οδηγείται σε εσφαλμένα συμπεράσματα, υποβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον της περιοχής. Φυσικά δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σε δύο άλλες περιοχές, νότια της παρούσας, των Αγράφων όπου σχεδιάζονταν ανάλογα έργα αιολικών πάρκων, στις θέσεις «Γραμμένη – Τούρλα- Καρνόπι» και «Μίχος –Βοϊδολίβαδο- Απέλινα», το αντίστοιχο αίτημα απορρίφθηκε από την Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υ.Π.ΕΝ. ύστερα από γνωμοδοτήσεις της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του Υ.Π.ΕΝ., διότι οι επεμβάσεις ενείχαν κινδύνους υποβάθμισης και απώλειας έως καταστροφής της βιοποικιλότητας».

Σημειώνεται ότι είχαν προηγηθεί αρνητικές γνωμοδοτήσεις επί της συγκεκριμένης ΜΠΕ τόσο από το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας, όσο και από το Δασαρχείο Μουζακίου

Κωστής Κριτσιάνης

Πηγή : https://www.karditsalive.net