Η Καϊλή δεν είναι ούτε δεξιά ούτε σοσιαλίστρια. Κατατάσσεται σε ένα πολιτικό είδος που ανθεί τα τελευταία χρόνια, το είδος των «ακροκεντρώων».