Θα συλλέγει πληροφορίες για κάθε συναλλαγή και οφειλή

Ως υπερκοριός που θα συλλέγει πληροφορίες για όλες τις συναλλαγές και τις οφειλές των πολιτών θα λειτουργεί ο νέος, διπλός «Τειρεσίας», καθώς το σχετικό σχέδιο νόμου τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 20 Αυγούστου.

Προβλέπει τη σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης υπό το υπουργείο Οικονομικών και την ίδρυση και τη λειτουργία του κεντρικού μητρώου πιστώσεων υπό την Τράπεζα της Ελλάδος, που συνδυαστικά θα συγκεντρώνουν όλη την οικονομική δραστηριότητα. Ετσι, θα είναι ορατές όλες οι οφειλές πολιτών και επιχειρήσεων προς Εφορία, ΕΦΚΑ, ΟΤΑ, δημόσιους οργανισμούς αλλά και τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία.

Στην πράξη κάθε πολίτης ή επιχείρηση θα αποκτούν μια βαθμολογία για το οικονομικό προφίλ τους. Με βάση αυτό θα μπορούν να μπαίνουν σε ρυθμίσεις οφειλών, ενώ οι τράπεζες θα έχουν τη δυνατότητα να συνυπολογίζουν τα δεδομένα του φυσικού ή του νομικού προσώπου για τη χορήγηση δανείων, αλλά και να προχωρούν σε ρυθμίσεις δανείων.

Όμως, ο νέος «Τειρεσίας» θα μπορεί να χρησιμοποιείται και από άλλους φορείς, όπως εταιρίες τηλεφωνίας, ηλεκτρικής ενέργειας κ.ά., έχοντας τη δυνατότητα να εντοπίσουν ή και να αποκλείσουν τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Γίνεται, επομένως, εύκολα αντιληπτό πως πρόκειται για μια άκρως επικίνδυνη για την κοινωνία πρωτοβουλία της κυβέρνησης -υπό το πρόσχημα της εναρμόνισης με το Κοινοτικό Δίκαιο-, καθώς πολίτες και νοικοκυριά θα χάσουν το δικαίωμα στην επικοινωνία και την ενεργειακή ασφάλεια.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, βασικός σκοπός της Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης είναι η βελτίωση και η επιτάχυνση της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και βασικό έργο της είναι η συλλογή και η αξιολόγηση πρωτογενών πληροφοριών του δημόσιου και του τραπεζικού τομέα και ο υπολογισμός της πιθανότητας αθέτησης πληρωμής για φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Παράλληλα, στο ίδιο σχέδιο νόμου προτείνονται η ίδρυση και η λειτουργία του κεντρικού μητρώου πιστώσεων, το οποίο εντάσσεται στον 4ο πυλώνα του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, «Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας», με στόχο την ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών. Σκοπός του μητρώου είναι η καταγραφή σε αναλυτική βάση του ιστορικού πληρωμών, των ειδών των παρεχόμενων εξασφαλίσεων και κάθε άλλης πληροφορίας που σχετίζεται με κάθε μορφής πίστωση προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα.

 Πηγή : https://www.dimokratia.gr