Τι είναι η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ και τι θέλει

%ce%ba%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b7-%ce%bc%cf%85%ce%bb%cf%89%ce%bd%ce%ac

 

Καίτη Μυλωνά,

Κτηνίατρος, Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ είναι ο νέος χώρος που υπερβαίνει τα παλαιά αφηγήματα όλων των εκδοχών της Αριστεράς και της Οικολογίας όπως την ξέραμε μέχρι σήμερα. Σεβόμαστε την ιστορική διαδρομή των δύο ιστορικών ρευμάτων με τα σωστά και τα λάθη τους. Επειδή όμως δεν πιστεύουμε στα δόγματα, οφείλουμε να πάμε στην επόμενη μέρα με τις ανάγκες που δημιουργήθηκαν τον 21ο αιώνα.

Στόχος της ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ είναι ο σοσιαλιστικός μετασχηματισμός της κοινωνίας. Στοχεύουμε σε μια νέα κοινωνία και σε ένα νέο πρότυπο ζωής.

Η δημοκρατία, τα τελευταία χρόνια, δέχεται τη σφοδρή επίθεση ακραίων διεθνών οικονομικών κύκλων (υπερεθνικές αγορές) και γι’ αυτό χρειάζεται να αποκατασταθεί στις σύγχρονες κοινωνίες.

Η συμμετοχική δημοκρατία, η ανάπτυξη τοπικών πρωτοβουλιών/κινήσεων, είτε μέσω της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είτε και εκτός, μέσω της διαδικασίας των Κοινών (common) αποτελούν επιλογές μας.

Ουσιαστικά αναφερόμαστε στη δημιουργία μιας άμεσης δημοκρατικής οργανωτικής βάσης της κοινωνίας μας, που αναγνωρίζει ρητά τη σχέση μεταξύ του ατόμου και της κοινωνίας.

Για να γίνει αυτό εφικτό, θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις συγχρόνως σε όλους τους κοινωνικούς και πολιτικούς τομείς της κοινωνίας.

Σε αντιπαράθεση προς την κοινωνία της μαζικής κουλτούρας της κατανάλωσης, προτείνουμε τη δημιουργία μιας κουλτούρας προς μια δημοκρατική και οικολογική κοινωνία. Αυτό σημαίνει πολύ βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης του κράτους, στην επιλογή των θεσμικών οργάνων που έχει ανάγκη μια τέτοια κοινωνία και λειτουργίας τους, στον τρόπο παραγωγής και κατανάλωσης της τροφής μας, στον τρόπο παραγωγής της ενέργειας που χρειάζεται η κοινωνία για να λειτουργήσει και αξιοποίησης (όχι εκμετάλλευσης) των φυσικών πόρων που είναι απαραίτητοι για τη ζωή μας, στον τρόπο θέσπισης και λειτουργίας των δομών εκπαίδευσης και υγείας και βέβαια κανόνων λειτουργίας των επιχειρήσεων με σκοπό την ωφέλεια όλων των συντελεστών της εργασίας.

Οι τοπικές κοινωνίες/κοινότητες πρέπει να πάρουν την ευθύνη της οργάνωσής τους τουλάχιστον σε ζητήματα με τοπικό χαρακτήρα.

Τρόπος οργάνωσης του κόμματος

Η πυραμιδοειδής οργάνωση των κομμάτων απέδειξε διαχρονικά, ότι εξυπηρετούσε την αναπαραγωγή της εξουσίας και των απόψεων της εκάστοτε ηγεσίας και όχι τη λειτουργία του κόμματος για το καλό της κοινωνίας.

Στην ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ θεωρούμε ότι η οργάνωση αφενός σε τοπικές κινήσεις/πρωτοβουλίες, χωρίς ενδιάμεσα όργανα, αφετέρου σε θεματικές επιτροπές δεν δημιουργεί κατεστημένες καταστάσεις, είναι ευέλικτη και μπορεί να παράγει έργο.

 Ποια ανάπτυξη;

Μέχρι τώρα η ανάπτυξη εννοείται ως διαρκής διαδικασία με στόχο τη μεγέθυνση και συνοδεύεται από ποσοτικά χαρακτηριστικά. Το αποτέλεσμα είναι ο εντεινόμενος ανταγωνισμός, η λιτότητα και η κλιματική αλλαγή σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στην ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ θεωρούμε ότι η ανάπτυξη πρέπει να συνοδεύεται κυρίως από ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως είναι η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, η εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων, η ενθάρρυνση στην αξιοποίηση των παρεχόμενων πληροφοριών και ιδιαίτερα της συσσωρευμένης επιστημονικής γνώσης, η επένδυση σε βιώσιμες πολιτικές στους τομείς της ενέργειας και της παραγωγικής διάρθρωσης της παραγωγής με στόχο την όσο το δυνατόν υψηλότερη επάρκεια σε αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα (επισιτιστική ασφάλεια), η προστασία και η βιώσιμη διαχείριση των πλουτοπαραγωγικών πόρων σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο.

Ευρωπαϊκή Ένωση

Θεωρούμε, ότι είναι απαραίτητη η πολιτική ενοποίηση της ΕΕ με επαναδιατύπωση των θεσμικών κειμένων και ανασυγκρότηση των ίδιων των θεσμών (είτε ομοσπονδοποίηση, είτε άλλη μορφή), ώστε να αντιστοιχούν στη σημερινή παγκόσμια πολιτική και οικονομική κατάσταση στην Ενωμένη Ευρώπη και όχι στα έθνη κράτη.

Χρειαζόμαστε ένα νέο σύστημα διακυβέρνησης στην Ευρώπη και στον κόσμο, όπου η δημοκρατία θα κυριαρχεί, ως διαχρονική και σταθερή αξία.

(το άρθρο δημοσιεύθηκε 18/11/19 στην εφημερίδα Documento)