Ολοένα και περισσότερο στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα ο ακροδεξιός λόγος κανονικοποιείται και γίνεται από περιθωριακός, mainstream.