Απίστευτο «φαγοπότι»

Μια τεράστια ευκαιρία για απευθείας αναθέσεις αποδείχθηκε η υγειονομική κρίση για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς την ώρα που όλοι ασχολούνταν με τον Covid-19 αυτή μοίραζε χρήματα χωρίς κανέναν έλεγχο.

Η κυβέρνηση των «αρίστων» σύμφωνα με τα με τα επίσημα στοιχεία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) μέσα σε 2,5 χρόνια (από 1/1/2020 έως 30/6/2022) έχει υπογράψει 353.272 απευθείας αναθέσεις με συνολικό κόστος 3,86 δις ευρώ και συνολικά 373.986 απευθείας αναθέσεις και διαδικασίες κλειστού τύπου με κόστος 8,45 δις ευρώ!

Από το σύνολο των απευθείας αναθέσεων μόνο 14.945 αφορούν τον covid με το συνολικό κόστος να ανέρχεται σε 380 εκατομμύρια ευρώ. Τα υπόλοιπα 3,5 δις που έχουν δοθεί σε απευθείας αναθέσεις αφορούν άσχετα αντικείμενα!

Με λίγα λόγια άνω του 90% των συμβάσεων αυτών υπογράφηκαν με τη γενική διαδικασία απευθείας αναθέσεων (αρ. 118/αρ. 328) και όχι με την έκτακτη λόγω κορωνοϊού.

Για το διάστημα από 1/1/2020 έως 28/2/2022 τα αντίστοιχα ποσά ανέρχονταν σε 3,24 δις ευρώ για τις απευθείας αναθέσεις και 7,49 δις ευρώ για τις απευθείας αναθέσεις και διαδικασίες κλειστού τύπου.

Με λίγα λόγια, μέσα σε 4 μήνες δόθηκαν 620 εκατομμύρια ευρώ σε απευθείας αναθέσεις (3,86 – 3,24) και περίπου 1 δις ευρώ συνολικά σε απευθείας αναθέσεις και διαδικασίες κλειστού τύπου (8,45 – 7,49 = 0,96)

Το πλήθος των δημοσίων συμβάσεων που έχουν συναφθεί για το ως άνω διάστημα (από 1/1/2020 έως 30/6/2022) ανέρχεται σε 562.235 και το συνολικό κόστος σε 24,55 δις ευρώ.

Με μια απλή διαίρεση (373.986/526.235) προκύπτει ότι το 66,5% του πλήθους των δημοσίων συμβάσεων έχουν προκύψει από απευθείας αναθέσεις και διαδικασίες κλειστού τύπου, με το σχετικό κόστος να ανέχεται στο 34,3% του συνόλου (8,45/24,55).

Με άλλα λόγια: 2 στις 3 συμβάσεις που υπογράφονται και 1 στα 3 ευρώ που δαπανάται προκύπτουν από απευθείας, μη ανταγωνιστικές και αδιαφανείς διαδικασίες!

 

Πηγή : https://www.pronews.gr