Το αλήστου μνήμης δόγμα «πατρίς – θρησκεία – οικογένεια» επανέρχεται, αν και ποτέ η παραδοσιακή Δεξιά δεν το ξέχασε.