ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ημερομηνία: 26/2/2019

Ώρα:                  11:00

Η κυβέρνηση επιλέγει την ακροδεξιά ατζέντα

Ο Ευρωπαϊκός ανθρωπισμός τελείωσε.

Τα νησιά μας έγιναν αποθήκες ψυχών.

Το προσφυγικό-μεταναστευτικό αντί να δημιουργήσει το έδαφος για συνεκτική πολιτική και να γίνει ο καταλύτης της αλλαγής του πολιτικού χάρτη της Ευρώπης, μετατράπηκε σε ένα φαινόμενο που αναδεικνύει προβλήματα (διμερείς σχέσεις χωρών, ασφάλεια συνόρων, γεωπολιτικές αλλαγές, συνοχή των κοινωνιών, σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα).

Μετατράπηκε σε ένα φαινόμενο που ενέχει ακόμη και τον κίνδυνο αμφισβήτησης της ιδέας της Δημοκρατίας.

Η κυβέρνηση, οδηγούμενη από τον πυρήνα των πολλών ακροδεξιών στελεχών της, επιλέγει να υιοθετήσει την ακραία αντιδημοκρατική ατζέντα για την λύση και διαχείριση των κοινωνικοπολιτικών διεργασιών.

Η επίδειξη ισχύος που προσπαθεί να επιδείξει με κάθε ευκαιρία, την έχει φέρει πολύ γρήγορα, αντιμέτωπη με την αναποτελεσματικότητα των ενεργειών της και με σημαντικές αντιδράσεις για τις πολλαπλές έκνομες πράξεις εφαρμογής της «τάξης».

Το πρόβλημα φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, είναι ζήτημα που νομοτελειακά πρέπει να λυθεί μέσω διαλόγου.

Η συμφωνία μεταξύ όλων των μερών είναι απολύτως απαραίτητη.

Με την βία δεν λύθηκε ποτέ κανένα πρόβλημα.

Εκτός εάν η κυβέρνηση και προσωπικά ο πρωθυπουργός και ο κ. Χρυσοχοΐδης, σκέφτονται να πραγματοποιήσουν μόνιμη κατοχή ΜΑΤ ή άλλων αστυνομικών μονάδων στα νησιά.

Ελπίζουμε πως ο αντι-δημοκρατικός τους κατήφορος, θα σταματήσει.

Εάν όχι, θα τους σταματήσουμε εμείς.

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ επισημαίνει ότι η πολιτική και κοινωνική διαχείριση του ζητήματος, επιβάλλεται να τυγχάνει τόσο ρεαλιστικών λύσεων όσο και αλληλεγγύης και ανθρωπισμού.

Οι αποσπασματικές προσπάθειες προσωρινής διαμονής και διατροφής προσφύγων και μεταναστών, είναι αποτέλεσμα του ανύπαρκτου σχεδίου/πλάνου δράσης των κυβερνήσεων και απέχουν παρασάγγας από στόχους όπως η κοινωνική προσαρμογή και αφομοίωσή των προσφύγων/μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες. Η ενσωμάτωση των προσφύγων και των μεταναστών είναι η κατεύθυνση και όχι ο περιορισμός και η απομόνωση.

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ εγκαίρως έχει προτείνει 22 μέτρα για την ανακούφιση του προβλήματος. Επισημαίνουμε ορισμένα από αυτά που αφορούν στην διαμονή/στέγαση:

  1. Πρόνοια για τα ασυνόδευτα ανήλικα. Επιβάλλεται η διαμόρφωση διαφορετικών επιμέρους κέντρων σε κάθε σημείο εισόδου για: οικογένειες με ανήλικα, οικογένειες, ασυνόδευτα ανήλικα, ανδρών, γυναικών κλπ.
  2. Δημιουργία δομημένου μηχανισμού για τη διανομή όσων δικαιούνται. Θα επιτευχθεί με την καλύτερη αξιοποίηση Ευρωπαϊκών πόρων, την εξασφάλιση επαρκών υποδομών (120.000 ακίνητα χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας,  σε όλη την επικράτεια έχουν περάσει στην ιδιοκτησία των Δήμων και του Δημοσίου και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες στέγασης), ενίσχυση της απαιτούμενης τεχνογνωσίας στη γραφειοκρατική συνδρομή και στην οργάνωση της αξιολόγησης και σε συνεργασία με τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
  3. Σε περιπτώσεις που για τις ανάγκες της στέγασης κρίνεται απαραίτητο η μίσθωση ακινήτων, προκειμένου να διασφαλιστεί με διαφάνεια και το δημόσιο συμφέρον μαζί και με τις ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, να νομοθετηθεί ως αρμοδιότητα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
  4. Αιτήσεις για άσυλο που πληρούν τις προϋποθέσεις, να μεταφέρονται από τα κέντρα υποδοχής, σε ελεγχόμενα κέντρα τράνζιτ στην ενδοχώρα, στις υποδομές του δημοσίου και των δήμων, με γεωγραφικούς περιορισμούς στην μετακίνησή τους μέχρι να εξετασθεί η υπόθεσή τους, αλλά όχι έγκλειστοι.
  5. Επιλέγουμε να διαμορφώσουμε πρόταση για την κοινωνική ένταξη και την οικονομική αποκατάσταση των προσφύγων, μέσω των δυνατοτήτων που μπορεί να παράσχει, ειδικά η χώρα μας, στον Αγροτικό τομέα. Περιοχές που υφίστανται πληθυσμιακό μαρασμό, θα μπορούσαν  να αποτελέσουν ελπίδα επιβίωσης για τους πρόσφυγες, αλλά και μοχλό οικονομικής και κοινωνικής ανόρθωσης των περιοχών. Η διαμόρφωση της πρότασης θα γίνει σε απόλυτη συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και όχι κεντρικά.

Στην ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ εκτιμούμε ότι το μεταναστευτικό και προσφυγικό είναι πια ένα φαινόμενο αναπόφευκτο, που μπορεί μόνο να περιοριστεί, όχι όμως να εξαλειφθεί. Αποδεικνύεται άλλωστε από τον αριθμό των μεταναστών σε όλο τον κόσμο, που υπολογίζεται στα 260  εκατομμύρια.

Οι προσπάθειες για την καλύτερη οργάνωση των ενεργειών για την ανακούφιση από τις επιπτώσεις του ζητήματος, είναι αναγκαίο να κινούνται σε πλαίσιο συνεργασίας και αλληλεγγύης.

Γραφείο Τύπου

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ