Βισκαδουράκη Ηλέκτρα

Κόλαφο για την Ελλάδα αποτελεί η έκθεση της Επιτροπής Αναφορών για τους πέντε ΧΥΤΑ της χώρας, καθώς κρίνονται ακατάλληλοι και ρυπογόνοι. Στην 19σέλιδη έκθεσή της, που ήρθε χθες στη δημοσιότητα και αποτελεί προϊόν εργασίας της εξαμελούς επιτροπής στην οποία συμμετείχε και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Χουντής, κρίνεται απαραίτητη η αναθεώρηση της χρηματοδότησης, ενώ προτείνεται η επιβολή προστίμων να είναι σε συνάρτηση με συμμόρφωση με την κοινοτική νομοθεσία. Ειδικά για τον ΧΥΤΑ της Φυλής η Επιτροπή εκτιμά ότι, ακόμη και αύριο να κλείσει, θα χρειαστούν 200 χρόνια για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος.

200 χρόνια για την αποκατάσταση της Φυλής

Αναλυτικά για τον ΧΥΤΑ Φυλής η Επιτροπή χαρακτηρίζει «τεράστιο» όγκο τους 7.000 τόνους απορριμμάτων που δέχεται ημερησίως και σημειώνει ότι τα υπόγεια ύδατα έχουν μολυνθεί. Επισημαίνει την ανάγκη να επαναπροσδιοριστεί η διαχείριση των απορριμμάτων με διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων από τα λοιπά, καθώς αυτό δεν συμβαίνει στην πηγή και μεγάλος όγκος τοποθετείται στον ΧΥΤΑ. Ενώ εκτιμά ότι, ακόμη και να κλείσει άμεσα, θα χρειαστούν 200 χρόνια για την αποκατάσταση της περιοχής, τη στιγμή που έχουν εκδηλωθεί θανατηφόρες ασθένειες στον πληθυσμό της περιοχής, όπως καρκίνος, ή ηπιότερες, όπως πληθώρα δερματοπαθειών. Παράλληλα, ζητά από τις ελληνικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσουν άμεσα την πραγματοποίηση τοξικολογικής, επιδημιολογικής μελέτης από ανεξάρτητους διεθνείς φορείς στον πληθυσμό του Δήμου Φυλής.

Χωρίς επιστημονικά κριτήρια ο ΧΥΤΑ Γραμματικού

Αν και η περίπτωση ΧΥΤΑ Γραμματικού κρίνεται λιγότερο προβληματική, η Επιτροπή εντοπίζει ότι η χωροθέτηση δεν έγινε με επιστημονικά κριτήρια και η επιστημονική τεκμηρίωση ήρθε εκ των υστέρων. Ωστόσο, υπάρχει κίνδυνος ρύπανσης των υδάτων (υπόγειων και επιφανειακών, κοιλάδες, ποτάμια και θάλασσα), που επικοινωνούν με τη λίμνη του Μαραθώνα και τον Ευβοϊκό κόλπο και φαίνεται ότι τα γεωλογικά χαρακτηριστικά δεν είναι κατάλληλα λόγω αστάθειας και υδατοπερατότητας του εδάφους. Έτσι η Επιτροπή, παρεμβαίνοντας στο θέμα που έχει δημιουργηθεί με τις πολιτικές παρεμβάσεις που καταγγέλθηκε ότι έγιναν εις βάρος των επιθεωρητών Περιβάλλοντος, οι οποίοι με πόρισμά τους κατέδειξαν τα τεράστια σφάλματα στη χωροθέτηση του ΧΥΤΑ Γραμματικού, τονίζει ότι «είναι κρίσιμο να επιτραπεί στους επιθεωρητές Περιβάλλοντος να ολοκληρώσουν τις εργασίες και το πόρισμά τους ανεξάρτητα και έγκαιρα, έτσι ώστε αποτελεσματικές αποφάσεις να ληφθούν χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις».

Κίνδυνος από τον ΧΥΤΑ Λευκίμμης

Για τον ΧΥΤΑ Λευκίμμης η Επιτροπή ζητά να διεξαχθεί κατάλληλη τεχνική μελέτη στο πεδίο από ανεξάρτητους ειδικευμένους επιστήμονες, πριν γίνει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, καθώς έχουν εκφραστεί σοβαρές ανησυχίες για τον κίνδυνο ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα. Επίσης η Επιτροπή ζητά να μην λειτουργήσει ο ΧΥΤΑ, γιατί, όπως υπογραμμίζεται, είναι χωροθετημένος στη μέση μιας αγροτικής περιοχής και συγκεκριμένα σε περιοχή με ελαιόδεντρα και εκτιμάται ότι μπορεί να υπάρχει κίνδυνος για τη γεωμορφολογία της περιοχής, όπως προκύπτει από μελέτη γεωλογικού ινστιτούτου.

Για τον ΧΥΤΑ Καρβουναρίου η Επιτροπή κρίνει ότι πρέπει να γίνει έλεγχος υδάτων και να εξεταστεί εάν είναι μολυσμένα. Γι’ αυτόν τον λόγο ζητά την παύση των εργασιών για να προσδιοριστεί η έκταση της ρύπανσης των υπογείων υδάτων. Σε περίπτωση, μάλιστα, που ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία γίνει φανερός, η Επιτροπή ζητά τα έργα να σταματήσουν. Όσο για τον ΧΥΤΑ Μεγαλόπολης, η Επιτροπή τονίζει ότι πρέπει να γίνει ξανά η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τα αποτελέσματά της να έρθουν για διαβούλευση με την τοπική κοινωνία.

Στις συστάσεις, που κάνει η Επιτροπή, αφού τονίζει ότι πρέπει να αναθεωρηθεί η χρηματοδότηση των έργων κατασκευής των ΧΥΤΑ για τις περιόδους 2007-2013 και 2014-2020 και ότι πρέπει η επιβολή προστίμων να συνοδεύεται από συμμόρφωση με την κοινοτική νομοθεσία και αυστηρότερο έλεγχο της αρχικής τεχνικής μελέτης, υπογραμμίζει την ανάγκη για αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων, που να συνοδεύεται και από τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Via : www.avgi.gr