Ο φόρος ψηφιακών υπηρεσιών θα εξετασθεί αύριο στη συνεδρίαση του συμβουλίου υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ecofin) με τα κράτη μέλη να μην έχουν βρει ακόμη την απαραίτητη βάση για συμφωνία.

Οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τον φόρο ψηφιακών υπηρεσιών με σκοπό την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για την πρόταση οδηγίας. Είναι αναγκαία η ανάληψη δράσης καθώς με την ψηφιακή οικονομία αμφισβητούνται κοινώς αποδεκτές έννοιες των διεθνών φορολογικών κανόνων. Οι ισχύοντες φορολογικοί κανόνες σχεδιάστηκαν για την παραδοσιακή οικονομία και δεν ισχύουν για δραστηριότητες που δεν απαιτούν φυσική παρουσία στη χώρα όπου πωλούνται τα αγαθά και οι υπηρεσίες.

Ο φόρος ψηφιακών υπηρεσιών που προτείνει η Κομισιόν στο συμβούλιο είναι φόρος με στοχευμένο πεδίο εφαρμογής, ο οποίος επιβάλλεται στα έσοδα που προκύπτουν από την παροχή ορισμένων ψηφιακών υπηρεσιών που χαρακτηρίζονται από τη δημιουργία αξίας από τους χρήστες.

Οι υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του φόρου ψηφιακών υπηρεσιών είναι εκείνες για τις οποίες η συμμετοχή χρήστη σε ψηφιακή δραστηριότητα αποτελεί ουσιώδη συμβολή για την επιχείρηση που ασκεί την εν λόγω δραστηριότητα ώστε η επιχείρηση να μπορεί να αποκτήσει έσοδα από αυτή. Με άλλα λόγια, τα επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία αφορά η παρούσα οδηγία είναι εκείνα που δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν στην τωρινή τους μορφή χωρίς συμμετοχή των χρηστών.

Εν αναμονή της ολοκληρωμένης λύσης, που μπορεί να χρειαστεί χρόνο για να εγκριθεί και να εφαρμοστεί, κράτη μέλη όπως η Γαλλία δέχονται πιέσεις για την ανάληψη δράσης όσον αφορά το ζήτημα αυτό, λαμβανομένου υπόψη του κινδύνου σημαντικής διάβρωσης των φορολογικών τους βάσεων με το πέρασμα του χρόνου, καθώς και λόγω της αντίληψης περί του άδικου χαρακτήρα της κατάστασης.

Αν και εφαρμόζονται ή σχεδιάζονται συγκεκριμένα μονομερή μέτρα σε δέκα κράτη μέλη για την περιορισμένη αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, η τάση είναι αυξητική και τα μέτρα που λαμβάνονται παρουσιάζουν πολλές διαφορές όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και το σκεπτικό τους.

Η λήψη τέτοιων μη συντονισμένων μέτρων από τα μεμονωμένα κράτη μέλη ενέχει τον κίνδυνο περαιτέρω κατακερματισμού της ενιαίας αγοράς και στρέβλωσης του ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα την παρακώλυση της ανάπτυξης νέων ψηφιακών λύσεων και της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της.

Via : www.cnn.gr