342 δρομολόγια τραίνων κάθε μέρα στην Ελλάδα: H ευθύνη και ο ρόλος του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα (προς αποφυγή παρεξηγήσεων).