Λόγω των Ευρωεκλογών στις 26 Μάϊου, η Ευρωπαϊκή Κτηνιατρική Ομοσπονδία (FVE) συνέταξε ένα Μανιφέστο με 5 βασικά θέματα EU Elections 2019 – FVE Manifesto),  που θα πρέπει να έχει υπόψη του το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η FVE αντιμετωπίζει  αυτή τη νέα πρόκληση με την ισχυρή δέσμευση να προωθήσει και να ενισχύσει αφενός το κτηνιατρικό επάγγελμα και την υγεία και ευζωία των ζώων, αφετέρου τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων.

Με δεδομένη την έξαρση κάποιων ασθενειών των ζώων, όπως η Αφρικανική Πανώλης των Χοίρων, οι απάτες στα τρόφιμα, π.χ. τρόφιμα που έχουν παραχθεί από ζώα τα οποία ασθένησαν και δέχθηκαν θεραπεία με παράνομα φάρμακα, η Ευρωπαϊκή Κτηνιατρική Ομοσπονδία καλεί τα ευρωπαϊκά ινστιτούτα και όργανα να ενδυναμώσουν με όλους τους τρόπους τις διαδικασίες προστασίας των καταναλωτών και τη θέση των κτηνιάτρων στα επίσημα ελεγκτικά όργανα.

Τα θέματα αυτά είναι:

  1. Μία, Ενιαία Υγεία για ανθρώπους και ζώα
  2. Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια ΤροφίμωΝ
  3. Μικροβιοαντοχή
  4. Εκπαίδευση και Έρευνα
  5. Πρόσβαση στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

1. Μία, Ενιαία Υγεία – Βιωσιμότητα (One Health and Sustainability)

Οι άνθρωποι και τα ζώα μοιράζονται το ίδιο περιβάλλον και οι άνθρωποι εξαρτώνται από τα ζώα, γιατί τα ζώα παρέχουν στους ανθρώπους τα προς το ζήν και τη συντροφικότητά τους. Οι κτηνίατροι είμαστε οι μόνοι επαγγελματίες που εργαζόμαστε καθημερινά στα ζητήματα που έχουν σχέση με την υγεία των ζώων, των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. Η βιώσιμη Κτηνιατρική έχει σκοπό να εξασφαλίσει τις ανάγκες των ζώων και των ανθρώπων με τη μικρότερη δυνατή επίπτωση στο περιβάλλον.

Οι κτηνίατροι καλούμε τους πολιτικούς να ενστερνιστούν την αντίληψη για μια Ενιαία Υγεία και να μας στηρίξουν στο ρόλο μας της προστασίας της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων και της προστασίας του περιβάλλοντος.

2. Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια Τροφίμων (Public Health and Food Safety)

Η υγεία και η ευζωία ανθρώπων και ζώων συνδέονται στενά. Το 60% των μολυσματικών ασθενειών στον άνθρωπο έχουν ζωική προέλευση Τα ζώα είναι, επίσης, η πηγή πολλών παθογόνω οργανισμών στα τρόφιμα. Αναφερόμαστε στις ζωοανθρωπονόσους. ΟΙ κτηνίατροι παίζουμε έναν καθοριστικό ρόλο στην αναγνώριση, στην πρόληψη και στον έλεγχο ασθενειών ζωικής προέλευσης και έτσι συντελούμε στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Οι κτηνίατροι καλούμε τους πολιτικούς να μας εξασφαλίσουν επαρκή νομοθεσία και υποδομές, ώστε να επιτελέσουμε το έργο μας της προστασίας της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων.

3. Μικροβιοαντοχή (Antimicrobial Resistance)

Τα αντιβιοτικά είναι φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία των λοιμώξεων. Είναι σημαντικά για την προστασία ανθρώπων και ζώων και έχουν σώσει τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων και ζώων. Ωστόσο, η υπερβολική και μη συνετή χρήση τους μπορεί να οδηγήσει σε ανθεκτικότητα από την πλευρά των μικροργανισμών (μικροβιοαντοχή) και τελικά στην αδυναμία αντιμετώπισης αυτών των ίδιων των μικροβίων.

Οι κτηνίατροι καλούμε τους πολιτικούς να μας εξουσιοδοτήσουν στο να διατηρήσουμε την αποτελεσματικότητα των αντιβιοτικών μέσω βελτιωμένης πρόληψης των ασθενειών και να συνηγορήσουν στην υπεύθυνη χρήση των φαρμάκων.

4. Εκπαίδευση και Έρευνα (Education and Research)

Για να εξασφαλίσουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, το επέγγελμά μας υπόκειται σε κανονιστικές ρυθμίσεις.Οι γνώσεις μας βασίζονται σε πειραματικά δεδομένα. Η μακρόχρονη εκπαίδευσή μας και τα υψηλά ποιοτικά πρότυπα αποτελούν απαίτηση όλων των κτηνιάτρων. Η επιστημονική έρευνα και εκπαίδευση είναι απαραίτηα εφόδια για την αύξηση και τη μετάδοση της γνώσης μας.

Οι κτηνίατροι καλούμε τους πολιτικούς να προωθήσουν υψηλής ποιότητας κτηνιατρική εκπαίδευση και έρευνα, ώστε να επιτρέψουν στο επέγγελμά μας να διατηρήσει τα υψηλά πρότυπα και να εξασφαλίσει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες και φροντίδα.

5. Πρόσβαση στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και Φάρμακα (Access to Medicines and Services)

Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες και τα κτηνιατρικά φάρμακα είναι απαραίτητα για την υγεία και την ευζωία των ζώων σε ολόκληρη την ΕΕ. Παρ’ όλ’ αυτά, όλες οι χώρες μέλη της ΕΕ δεν έχουν την ίδια πρόσβαση σε κτηνιατρικά φάρμακα και ιδιαίτερα οι αγροτικές περιοχές – εκεί ακριβώς δηλαδή που παράγονται τα ζωοκομικά προϊόντα – και που παρατηρείται έλλειψη κτηνιάτρων και έτσι αυτό γίνεται επιζήμιο για την υγεία των ζώων και κατ΄ επέκταση των ανθρώπων.

Οι κτηνίατροι καλούμε τους πολιτικούς να διευκολύνουν σε κάποιες χώρες και περιοχές την πρόσβαση σε κτηνιατρικά φάρμακα που διακινούνται σε άλλες χώρες και περιοχές και να στηρίξουν μέτρα που θα διατηρήσουν ή θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας κτηνιάτρων στις αγροτικές περιοχές.

Via : www.farmanews.gr