Πάνος Κοσμάς

Καταργείται το πενθήμερο, προστατεύονται οι απεργοσπάστες, θεσμοθετούνται εργασία σε δύο εργοδότες και νέες μορφές «ευέλικτης» απασχόλησης όπως η σύμβαση κατά παραγγελία • Αδύναμα ή θεωρητικού χαρακτήρα τα αντισταθμίσματα από την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής Οδηγίας

Kαθοδηγούμενη από τις επί δεκαετίες συνεχείς κυβερνητικές παρεμβάσεις που «διέβρωσαν» τις εργασιακές σχέσεις και αύξησαν κατακόρυφα τα επίπεδα εργοδοτικής αυθαιρεσίας, η εργασιακή «ζούγκλα» εξαπλώθηκε με τα χρόνια δημιουργώντας πλήθος μορφών «άτυπης» απασχόλησης και «μαύρης» εργασίας πολύ πέρα από τον καθαυτό τομέα της «μαύρης» οικονομίας. Ετσι δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις ώστε όσα επιβάλλονταν ντε φάκτο από την αυθαιρεσία των εργοδοτών να θεσμοποιούνται εκ των υστέρων από τις κυβερνήσεις στο όνομα της ανάγκης να αντιμετωπιστεί μια κατάσταση που είχε ήδη δημιουργηθεί.

 Ακολουθώντας αυτή την πεπατημένη ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αδωνις Γεωργιάδης, έδωσε χθες προς διαβούλευση ένα νομοσχέδιο που θεσμοποιεί ντε φάκτο καταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί στον τομέα των εργασιακών σχέσεων. Η εργασιακή «ζούγκλα» νομιμοποιείται σε κρίσιμα ζητήματα: κατάργηση πενθημέρου, προστασία απεργοσπαστών, εργασία σε δύο εργοδότες με συνολική διάρκεια απασχόλησης έως και 13 ώρες, θεσμοποίηση νέων μορφών «ευέλικτης» απασχόλησης όπως η σύμβαση κατά παραγγελία.

Οι βασικές ρυθμίσεις…

 Κορωνίδα των νέων ρυθμίσεων είναι η θεσμοποίηση της 6ήμερης απασχόλησης. Το επιχείρημα του υπουργού είναι ότι οι εργαζόμενοι (!) δεν τηρούν την πενθήμερη εργασία, καθώς οι ανάγκες τομέων της βιομηχανίας με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά [επιχειρήσεις με εναλλασσόμενες βάρδιες συνεχούς λειτουργίας (7 ημέρες ή 24 ώρες)] οδηγούσαν ντε φάκτο σε «μαύρη» εξαήμερη εργασία και σε «μαύρες» αμοιβές.
poster

Μέχρι τώρα η αμοιβή της 6ης μέρας εργασίας είχε ρυθμιστεί από το άρθρο 8 του νόμου 3846/2010, βάσει του οποίου το ημερομίσθιο της 6ης μέρας είναι προσαυξημένο κατά 30%. Η διάφορα είναι ότι μέχρι τώρα η 6η μέρα εργασίας προϋπέθετε τη συμφωνία του εργαζόμενου, ενώ τώρα θεσμοθετείται ως δικαίωμα του εργοδότη.

 Η επόμενη σημαντική ρύθμιση αφορά μια άλλη… ζούγκλα, που υπάρχει μόνο για την κυβέρνηση: τα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Συγκεκριμένα, η με οποιονδήποτε τρόπο περιφρούρηση της απεργίας ποινικοποιείται. Προβλέπεται ότι όποιος εμποδίζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο εργαζόμενους που θέλουν να εργαστούν στη διάρκεια απεργίας (όπου περιλαμβάνεται ακόμη και η άσκηση… ψυχολογικής βίας), καταλαμβάνει τις εισόδους ή χώρους της επιχείρησης τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 5.000 ευρώ, αν η πράξη του δεν επισύρει βαρύτερες ποινές βάσει άλλων διατάξεων.

Εργασία σε δύο εργοδότες: μέχρι σήμερα επιτρέπεται η εργασία σε δύο εργοδότες αν έχει συνάψει συμβάσεις μερικής απασχόλησης, αλλά απαγορεύεται να δουλεύει σε έναν εργοδότη με πλήρη απασχόληση και σε δεύτερο με μερική απασχόληση. Με τη νέα ρύθμιση θεσμοποιείται ό,τι απαγορευόταν μέχρι σήμερα, που σημαίνει ότι το σύνολο των ωρών απασχόλησης φτάνει τις 13. Ετσι, λέει το υπουργείο, μπαίνει τάξη στη «μαύρη εργασία» και πληρούται η πρόβλεψη της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί υποχρεωτικού 11ώρου ανάπαυσης. Να θυμίσουμε μόνο ότι το σύνθημα του Σικάγο στα τέλη του 19ου αιώνα ήταν «8 ώρες εργασία – 8 ώρες ανάπαυση – 8 ώρες ύπνος». Σχεδόν ενάμιση αιώνα μετά το πρώτο γίνεται 13 ώρες και τα δύο τελευταία συγχωνεύονται σε 11 ώρες…

Τέλος, θεσπίζονται οι «συμβάσεις κατά παραγγελία», για να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες εργασίας που δεν μπορούν να προγραμματιστούν. Τότε ο εργοδότης μπορεί να αναθέτει στον εργαζόμενο -κατά βούληση- έκτακτη εργασία. Αυτό σημαίνει ότι ο εργαζόμενος είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή για τον εργοδότη. Ανεξαρτήτως του πόσες ώρες θα εργαστεί τελικά και με ποιες αποδοχές, θα πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμος να εργαστεί. Το υπουργείο προβάλλει εδώ ως διασφαλίσεις υπέρ του εργαζόμενου ότι ο εργοδότης θα πρέπει «εξ αρχής» να γνωστοποιεί στον εργαζόμενο τις ημέρες και ώρες της έκτακτης εργασίας του και ότι υποχρεούται να τη γνωστοποιεί εγγράφως ή και με sms ή mail! Ετσι ο εργοδότης δεν μισθώνει πλέον μόνο την εργασιακή σου ικανότητα για συγκεκριμένο χρόνο, αλλά και την εργασιακή σου διαθεσιμότητα οποιαδήποτε στιγμή!

…και το τυράκι

Το «τυράκι» για όλα αυτά είναι η ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο (που είναι υποχρεωτική) προβλέψεων σχετικής ευρωπαϊκής Οδηγίας. Μεταξύ άλλων:

 Προσδιορίζεται η έννοια της δοκιμαστικής περιόδου και του δόκιμου εργαζόμενου: αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 6μηνο, προϋποθέτει τη συμφωνία του εργαζόμενου και ο χρόνος μετράει ως προϋπηρεσία. Η δοκιμαστική περίοδος θα αναγγέλλεται στην Εργάνη και θα παρακολουθείται η λήξη της ή η μετατροπή της σε αορίστου χρόνου.

 Καθιερώνεται η προσμέτρηση της εργασιακής κατάρτισης, όταν είναι υποχρεωτική από τον νόμο, ως αμειβόμενος χρόνος εργασίας.

 Προβλέπεται ακυρότητα της καταγγελίας απόλυσης (εκδικητική απόλυση) αν διαπιστωθεί ότι αυτή προκλήθηκε λόγω άσκησης από τον εργαζόμενο των νόμιμων δικαιωμάτων του που απορρέουν από τις ρυθμίσεις της Οδηγίας.

 Υποχρεωτική ανάρτηση της ατομικής σύμβασης εργασίας στο Π.Σ. Εργάνη II, δυνατότητα ηλεκτρονικής υπογραφής της ατομικής σύμβασης εργασίας, ύπαρξη στο Εργάνη II Πρότυπης Ατομικής Σύμβασης και ατομικών όρων εργασίας.

Πηγή : https://www.efsyn.gr