του Μανώλη Δρεττάκη

Μείωση 30% του διαθέσιμου εισοδήματος

Σε όλα τα άρθρα μου -όπως και σ’ εκείνα των περισσοτέρων που γράφουν- για τις επιπτώσεις τη οικονομικής κρίσης στη χώρα μας χρησιμοποιώ τα στοιχεία για το συνολικό ή το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε τρέχουσες ή σταθερές τιμές του 2005 ή σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (ΜΑΔ), όταν γίνονται συγκρίσεις με άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε.

Όπως, όμως, είναι γνωστό, το ΑΕΠ περιλαμβάνει και τις αποσβέσεις κεφαλαίου, στοιχείο το οποίο δεν αφορά τον πληθυσμό της χώρας. Περιλαμβάνει, επίσης, και εισοδήματα και μεταβιβάσεις από και προς το εξωτερικό, ποσά, όμως, που στην περίπτωση της χώρας μας είναι μικρά και αλληλοεξουδετερώνονται. Εκείνο που έχει μεγαλύτερη σημασία για τους κατοίκους της χώρας είναι το καθαρό διαθέσιμο εισόδημα, δηλαδή όταν από το ΑΕΠ αφαιρεθούν οι αποσβέσεις.

Στο Μέρος Ι του άρθρου αυτού συγκρίνουμε το συνολικό ΑΕΠ με το συνολικό διαθέσιμο εισόδημα σε τρέχουσες τιμές με στοιχεία από τη βάση δεδομένων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Στο Μέρος ΙΙ, με στοιχεία από τη βάση δεδομένων της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ε.Ε. (της Eurostat), συγκρίνουμε το συνολικό διαθέσιμο εισόδημα σε ΜΑΔ της χώρας μας με εκείνο των 14 άλλων πρώτων – κρατών της Ε.Ε. και του συνόλου τους (Ε.Ε.15) το 2012 σε σχέση με το 2008 (στοιχεία για το 2013 δεν είναι ακόμη διαθέσιμα).

Ι. Σύγκριση του ΑΕΠ σε ευρώ σε τρέχουσες και σταθερές τιμές

Με το καθαρό διαθέσιμο εισόδημα σε τρέχουσες τιμές

Στην στήλη του Πίνακα 1 δίνεται το συνολικό ΑΕΠ της χώρας μας σε εκατ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές τα έτη 2008-2013, στη το καθαρό εθνικό διαθέσιμο εισόδημα σε εκατ. ευρώ, επίσης σε τρέχουσες τιμές, και στην η διαφορά τους. Στην τελευταία γραμμή του Πίνακα δίνεται η διαφορά τους.

Από την τελευταία γραμμή του Πίνακα φαίνεται ότι το καθαρό εθνικό διαθέσιμο εισόδημα μειώθηκε κατά 8 μονάδες περισσότερο απ’ ό,τι το ΑΕΠ της χώρας. Η μεγαλύτερη μείωση του καθαρού διαθέσιμου εισοδήματος από εκείνη του ΑΕΠ σημαίνει ότι εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και των μέτρων των Μνημονίων:

* Το συνολικό ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές οπισθοχώρησε στο επίπεδο που βρισκόταν ανάμεσα στο 2003 και το 2004, πήγε, δηλαδή, 9-10 χρόνια πίσω.

* Το συνολικό καθαρό διαθέσιμο εισόδημα οπισθοχώρησε στο επίπεδο όπου βρισκόταν ανάμεσα στο 2001 και το 2002, πήγε δηλαδή 12-13 χρόνια πίσω.

Οι διαφορές αυτές σημαίνουν ότι, για να επανέλθει το καθαρό διαθέσιμο εισόδημα στο επίπεδο του 2008, θα απαιτηθούν περισσότερα χρόνια απ’ ό,τι θα απαιτηθούν για το ΑΕΠ της χώρας. Το πόσα θα είναι αυτά τα χρόνια θα εξαρτηθεί από τον μέσο ρυθμό ανάπτυξης της χώρας. Όσο υψηλότερος θα είναι ο ρυθμός αυτός τόσο λιγότερα θα είναι τα χρόνια αυτά. Δυστυχώς, υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης δεν είναι ορατοί τα επόμενα χρόνια.

ΙΙ. Σύγκριση της μεταβολής του καθαρού διαθέσιμου εισοδήματος

Σε ΜΑΔ της Ελλάδας με τα άλλα κράτη – πρώτα μέλη της Ε.Ε.

Στην στήλη του Πίνακα 2 το καθαρό διαθέσιμο εισόδημα σε εκατ. ΜΑΔ των 15 κρατών – πρώτων μελών της Ε.Ε. το 2008, στη το 2012 και στην η ποσοστιαία μεταβολή του.

Από τον Πίνακα 2 φαίνεται ότι το συνολικό καθαρό διαθέσιμο εισόδημα σε ΜΑΔ αυξήθηκε σε 8 κράτη από τα 15 πρώτα μέλη της Ε.Ε. και στο σύνολο τους και μειώθηκε σε 7. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στη Γερμανία και η μικρότερη στην Ελλάδα. Η μείωση στη χώρα μας σχεδόν πενταπλάσια εκείνης στην Ιρλανδία και δωδεκαπλάσια εκείνης στην Πορτογαλία, τα δύο άλλα κράτη στα οποία έχει επιβληθεί Μνημόνιο. Αυτή η τεράστια διαφορά δείχνει το μέγεθος της κοινωνικής και οικονομικής καταστροφής που προκλήθηκε στη χώρα μας εξαιτίας των μέτρων των Μνημονίων. Μια καταστροφή που συνεχίστηκε και το 2013.

* Ο Μανόλης Γ. Δρεττάκης είναι πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής, υπουργός και καθηγητής της ΑΣΟΕΕ

Via :  www.avgi.gr