Αύριο, Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2023 στις 13:00 αρχίζει η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο https://www.ependyseis.gr για το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ που αφορά την νέα επιχειρηματικότητα 1.900 ωφελούμενων ηλικίας 30 έως 55 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία στο πλαίσιο του οποίου θα δοθεί επιχορήγηση ύψους 14.800 ευρώ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκπνέει την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023 στις 3μμ.  Η δράση αφορά στην ενίσχυση νέων επιχειρήσεων που έχουν δημιουργήσει από  την 1η Ιανουαρίου του 2022 έως και 16 Οκτωβρίου  2023, πρώην άνεργοι ηλικίας 30-55 ετών, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, εκτός της Αττικής και του Νότιου Αιγαίου.

Τα ποσά επιχορήγησης

Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 14.800 ευρώ και καταβάλλεται ως εξής:

  • 1 η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης
  •  2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη ή από την ημερομηνία θεμελίωσης του συνόλου των όρων και των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας για υπαγωγή στο πρόγραμμα.
  •  3 η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη ή από την ημερομηνία θεμελίωσης του συνόλου των όρων και των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 28.120.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία – ΕΠΑνΕΚ 2014 – 2020.

Πηγή : https://www.enikonomia.gr