Πάνω από 4 εκατ. φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία – Η ακτινογραφία των οφειλών.

Στράτος Ιωακείμ

Σε σκανάρισμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών των πολιτών προς την εφορία προχωρά το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής με τα στοιχεία να είναι αποκαλυπτικά της οικονομικής κατάστασης των πολιτών της χώρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ πάνω από 4 εκατ. άνθρωποι έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με την εφορία με τα «μεγάλα ψάρια» να διαθέτουν τις μεγαλύτερες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση.

Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων χρεών ανέρχεται σε 106 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 26,3 εκατ. θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης.

Η «ακτινογραφία» των στοιχείων δείχνει ότι σχεδόν το σύνολο των οφειλών (96,3%) πηγάζει από την κατηγορία άνω των 10.000 ευρώ.

Τι μας δείχνει η έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής

Στο εύρος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ συγκεντρώνεται το 77,3% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου και μόλις το 0,2% των οφειλετών. Αντιθέτως, το 72,9% των οφειλετών συγκεντρώνεται στις οφειλές μεταξύ 50 και 10.000 ευρώ με το συνολικό τους ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο να αγγίζει το 3,7% των συνολικών οφειλών.

Τι μας δείχνουν οι αριθμοί

Αρχικά θα πρέπει να πούμε πως το 59,3% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου (αντιστοιχεί σε 47,3 δισ. ευρώ) πηγάζει από φορολογικές οφειλές (άμεσοι και έμμεσοι φόροι, φόροι στην περιουσία, ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης κτλ.).

Σχεδόν το 1/3 των οφειλών προέρχονται από πρόστιμα

Το υπόλοιπο των πραγματικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προέρχεται από άλλες κατηγορίες οφειλής, οι οποίες παρουσιάζουν χαμηλό ποσοστό είσπραξης: Τα πρόστιμα (φορολογικά και μη φορολογικά) αποτελούν το 30,4% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου και αγγίζουν τα 24,3 δισ. ευρώ. Οι μη φορολογικές οφειλές (δάνεια, δικαστικά έξοδα, καταλογισμοί κτλ.), αποτελούν το 10,2% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου και αντιστοιχούν σε 8,1 δισ. ευρώ. Ένα ποσό περίπου 9 δισ. ευρώ από τις φορολογικές οφειλές πηγάζουν από αφερέγγυους οφειλέτες και 11,4 δισ. ευρώ αφορούν σε οφειλές με λήξη δόσεων πέραν της τελευταίας δεκαετίας. Απομένει και ένα ποσό κάτι παραπάνω από 27 δισ. ευρώ οφειλών από τις οποίες, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, πηγάζει άνω του 90% των εισπράξεων.

Φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα

Το υψηλότερο ποσοστό ρυθμισμένων οφειλών φυσικών προσώπων εντοπίζεται μεταξύ 500 και 10.000 ευρώ (24,7%), ενώ τα νομικά πρόσωπα ρυθμίζουν σε υψηλότερο ποσοστό (29,5%) οφειλές που ανήκουν στο εύρος από 10.000 έως 100.000 ευρώ.

Αναφορικά με τον συνολικό αριθμό των οφειλετών, στο τέλος Οκτωβρίου του 2023 παρατηρείται μείωση κατά 163.111 πρόσωπα (φυσικά και νομικά) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στους 4.013.138 οφειλέτες. Η εν λόγω μείωση προέρχεται από τις χαμηλότερες κατηγορίες οφειλής και συγκεκριμένα από τις οφειλές από 50 μέχρι 10.000 ευρώ, με τον αριθμό τους να μειώνεται συνολικά κατά 186.826 πρόσωπα. Αντιθέτως, στις υπόλοιπες κατηγορίες οφειλής παρατηρείται αύξηση του αριθμού των οφειλετών με τη μεγαλύτερη, κατά 12.660 πρόσωπα, να καταγράφεται στο εύρος οφειλής από 10.000 έως 100.000 ευρώ.

Μειώθηκαν οι οφειλές σε σχέση με πέρσι αλλά παραμένουν πάνω από 100 δισ. ευρώ

Το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο στο τέλος του Οκτωβρίου του 2023, διαμορφώθηκε στα 106 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 7,1 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2022.

Κατανομή οφειλετών και συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου ανά εύρος οφειλής (Πηγή: ΑΑΔΕ)

Η μείωση αυτή υπολογίζεται από (α) τις νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 7,1 δισ. ευρώ συν (β) τις ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά την 1/11/2022 που βεβαιώθηκαν μεταγενέστερα ύψους 2,8 δισ. ευρώ, μείον (γ) τις εισπράξεις και διαγραφές, οι οποίες αγγίζουν συνολικά τα 17 δισ. ευρώ.

Με τους πολίτες να αναδεικνύουν την ακρίβεια ως το βασικότερο από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία καταλαβαίνει κανείς το επιπλέον πονοκέφαλο για πολλά νοικοκυριά εξαιτίας των οφειλών.

Υποβαθμισμένο βιοτικό επίπεδο

Μόνο τυχαίο δεν είναι άλλωστε πως στην έκθεση του τελευταίου Ευρωβαρόμετρου το 87% των Ελλήνων πιστεύει ότι το βιοτικό επίπεδο θα υποβαθμιστεί τον επόμενο χρόνο, το 12% δεν αναμένει κάποια αλλαγή ή επίπτωση στο βιοτικό επίπεδο, ενώ μόνο το 1% θεωρεί ότι το βιοτικό επίπεδο έχει βελτιωθεί.

Σε ερώτηση σχετικά με το αν οι Έλληνες αντιμετωπίζουν, το τελευταίο έτος, δυσκολίες στην πληρωμή των λογαριασμών, το 50% απαντά ότι κατά καιρούς δεν μπορεί να πληρώσει τους λογαριασμούς, το 36% λέει τις περισσότερες φορές, το 14% απαντά ότι δεν συναντά δυσκολίες στην εξόφληση των λογαριασμών.

Απαισιοδοξία για το 2024

Σε ερώτηση του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με το αν σε ένα χρόνο από τώρα θα έχει βελτιωθεί η εθνική οικονομία, το 66% των Ελληνών πιστεύουν πως θα βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση, το 24% θεωρεί πως θα είναι ίδια η κατάσταση, το 9% θεωρεί ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση και το 1% δεν απάντησε στην ερώτηση.

 Πηγή : https://www.in.gr