Παπαθεοδώρου Θ.

 

Πρωτοβουλίες και δράσεις του Γραφείου Υφυπουργού ΠΑΙΘΠΑ Θ. Παπαθεοδώρου

Ενισχυτική διδασκαλία στα Γυμνάσια όλης της χώρας

-3ετούς διάρκειας (2013-2015) μέσω ΕΣΠΑ ύψους 70 εκ. € (ήδη έχει δρομολογηθεί για την επόμενη χρονιά)

-7000 Αναπληρωτές Καθηγητές επιλεγμένοι αξιοκρατικά σε αντίθεση με πρακτικές παρελθόντων ετών σύμφωνα με τα μόρια από τον πίνακα αναπληρωτών.

-Δράση κοινωνικής συνοχής, μείωσης της σχολικής διαρροής και εξομάλυνσης κοινωνικών ανισοτήτων.

-511 Κέντρα Ενισχυτικής Διδασκαλίας σε όλη τη χώρα

-45.000 μαθητές σε όλη την Ελλάδα και 70.000 για την επόμενη χρονιά

Πρόσθετη διδακτική στήριξη στα Λύκεια όλης της χώρας

-Διδασκαλία από εκπαιδευτικούς οι οποίοι με αυτό τον τρόπο συμπληρώνουν το ωράριό τους.

-Ένταξη της δράσης στο ΕΣΠΑ για να λειτουργήσει όπως το πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας στα γυμνάσια.

Παρατηρητήριο για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού

-Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού, καθώς και της ρατσιστικής βίας.

-Στόχος του Παρατηρητηρίου είναι η καταγραφή, η μελέτη και η διοχέτευση προς διαχείριση σε πιστοποιημένους φορείς περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισμού.

-Ιδιαίτερη έμφαση σε δράσεις ενάντια στην ρατσιστική βία.

-Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 1.2 εκ. € για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών (Σχολικών Συμβούλων, Διευθυντών Σχολείων, γραμμή υποστήριξης)

-Ολοκλήρωση πρώτης πανελλαδικής έρευνας για τη σχολική βία στη Β/θμιας εκπαίδευσης.

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών

-Εφαρμογή αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, η οποία εντάχθηκε μετά από δική μας πρωτοβουλία στο γενικότερο πλαίσιο της αξιολόγησης.

-Παράλληλα θεσμοθετήθηκε με το Ν. 4142/13 η Αρχή για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔΕ). Έγιναν δεκτές οι (3) τρεις τροπολογίες τις οποίες κατέθεσε η ΔΗΜΑΡ.

-Αξιολόγηση εκπαιδευτικών Προτύπων Πειραματικών Σχολείων.

-Η δημοσίευση του Π.Δ. συμπεριέλαβε το σύνολο σχεδόν των παρατηρήσεων της ΔΗΜΑΡ. Μεταξύ άλλων ενισχύθηκε ο συντελεστής βαρύτητας στην ικανότητα διδασκαλίας και εξασφαλίστηκαν συνθήκες αντικειμενικής αξιολόγησης.

Αναβάθμιση των Προτύπων – Πειραματικών Σχολείων όλων των βαθμίδων

-Κινήθηκε βάσει των θέσεων της ΔΗΜΑΡ.

-Θεσμοθετήθηκε πενταετής θητεία των εκπαιδευτικών στα ΠΠΣ.

-Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού που θα τοποθετηθεί τη νέα σχολική χρονιά στα ΠΠΣ με ιδιαίτερα μεγάλη συμμέτοχη (της τάξης του 85%) των εκπαιδευτικών στη διαδικασία.

-Θεσμοθέτηση εισαγωγικών εξετάσεων. Διεξαγωγή τεστ δεξιοτήτων για την εισαγωγή των μαθητών στα Π.Π. Γυμνάσια και Λύκεια στις 20/6 και 25/6.

Πρόγραμμα πρόληψης και προαγωγής υγείας μαθητών σε συνεργασία με το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων

-Πρόγραμμα πρόληψης και προαγωγής υγείας με πανελλαδική κάλυψη.

-Δωρεάν Διαγνωστικές παιδιατρικές εξετάσεις (οφθαλμολογικές, σκολίωση, κύφωση κλπ)

-Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
 σε θέματα πρόληψης υγείας (π.χ. παροχή πρώτων βοηθειών) και εκπαιδεύουν μαθητές σε θέματα προαγωγής υγείας (διατροφή, άθληση κλπ).

-35 Δήμοι σε όλη την Ελλάδα.

-140 Σχολεία μέχρι σήμερα

-Μαθητικός πληθυσμός αναφοράς ανέρχεται σε 20.000

Νέο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Εκπαιδευτικού Προσωπικού

-Ενιαίο σύστημα καταγραφής μαθητών και εκπαιδευτικών.

-Ο στόχος είναι να καταπολεμηθούν όλες οι αστοχίες των προηγούμενων τεχνικών καταγραφής αναγκών σε προσωπικό (οι οποίες ήταν εν πολλοίς βασιζόμενες στον ανθρώπινο παράγοντα) και η νέα σχολική χρονιά να ξεκινήσει ομαλά με όλους τους εκπαιδευτικούς στις αίθουσες διδασκαλίας.

Αναβάθμιση υλικοτεχνικής υποδομής των σχολείων του Σ.Σ. Γκράβας

-Διασφάλιση (από το ίδρυμα «Στ. Νιάρχος») 1 εκ. € για την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού για τα σχολεία που στεγάζονται στο Σχολικό Συγκρότημα Γκράβας.

-Δημιουργία Κέντρου Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων με βιβλιοθήκη και internet café για μαθητές της περιοχής.

Συνεργασία με Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης

-Σε συνεργασία με το ΥΔΜΗΔ προετοιμάστηκε εγκύκλιος για τη διόρθωση διατάξεων σχετικά με την αυτοδίκαιη αργία των εκπαιδευτικών

-Αναδιάρθρωση των Δημοσίων Βιβλιοθηκών και ανασυγκρότηση τους σε περιφερειακό επίπεδο.

-Ενίσχυση και υποστήριξη της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδας.

-Πιλοτική εφαρμογή συστήματος καταγραφής της παρουσίας των διοικητικών υπαλλήλων που προτάθηκε από τη γαλλική Task Force.

Συνεργασία με Υπουργείο Περιβάλλοντος

-Δημιουργία δικτύου πράσινων σχολείων στα οποία θα εγκατασταθεί περιβαλλοντικός μαθησιακός εξοπλισμός (φωτοβολταικά πάνελ / ανεμογεννήτριες / εξοικονόμητες νερού κ.α.), συνοδευόμενο από εκπαιδευτικό υλικό με στόχο τη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του μαθητικού πληθυσμού.

Υποστήριξη νησιωτικότητας και δυσπρόσιτων περιοχών

-Η πλήρωση των κενών των εκπαιδευτικών στις δυσπρόσιτες περιοχές έγινε κατά προτεραιότητα

-Διατηρηθήκαν τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε δυσπρόσιτες και νησιωτικές περιοχές που κρίθηκε αναγκαίο ακόμη και σε περιπτώσεις όπου ο αριθμός των μαθητών ήταν αρκετά μικρός.

Δια Βίου Μάθηση

-Εισήχθησαν νέες θεματικές ενότητες στις Σχολές Γονέων που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και καταπολεμούν πρακτικές ρατσισμού και βίας.

-Σε συνεργασία με 30 Δήμους ξεκίνησε η εκμάθηση της ποντιακής διαλέκτου ως πρόγραμμα δια βίου μάθησης

Σχολικά Βιβλία

-Η διανομή των βιβλίων στις αρχές της χρονιάς πραγματοποιήθηκε ομαλά και χωρίς προβλήματα ενώ έχει ήδη αρχίσει για τη νέα σχολική χρονιά η διανομή των βιβλίων.

Ενίσχυση σχέσεων με Πανεπιστήμια εξωτερικού

– Δημιουργία ειδικού portal για την συνεργασία και την ενίσχυση των διαπανεπιστημιακών σχέσεων. Ενίσχυση και δημιουργία νέων Εδρών Νεοελληνικών Σπουδών αρχής γεννωμένης από το Πανεπιστήμιο Σορβόννης.

Σχέδιο Αθηνά

-Υιοθέτησε μεταξύ άλλων πρόταση Παπαθεοδώρου για τα πανεπιστήμια, εξορθολογισμός του αρχικού σχεδίου για τα ΤΕΙ

Συμβολή στην ομαλή λειτουργία των Πανεπιστημίων (ν. 4076/12 και ν. 4115/13)

-Παρέμβαση στις νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου σχετικά με το νόμο για τα πανεπιστήμια. Αποκατάσταση εμπιστοσύνης με τα πανεπιστήμια (εξορθολογισμός Διοικητικής Δομής, ισορροπία στην ολοκλήρωση της λειτουργίας των εκλεγμένων οργάνων, απελευθέρωση μετακινήσεων μελών ΔΕΠ, εξορθολογισμός των διαδικασιών εκλογών μελών ΔΕΠ).

Νομοσχέδια για το Γενικό και το Επαγγελματικό Λύκειο καθώς και για την Ειδική Αγωγή

-Συνεχείς παρεμβάσεις οι οποίες προετοιμάζουν προτάσεις για την αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

-Σύσταση επιτροπής για το ν/σχ Ειδικής Αγωγής.

Αριθμός εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

– Παρέμβαση για τον εξορθολογισμό του αριθμού των εισακτέων στα ΤΕΙ ( μείωση κατά 28%). Επιπλέον επιτευχθεί η αύξηση του αριθμού εισακτέων στα Πανεπιστήμια κατά 4.8%

Ωράριο των εκπαιδευτικών

-Αποκλείσαμε οποιαδήποτε αύξηση ωραρίου για τους εκπαιδευτικούς της Α/θμιας (λόγω των διαχειρίσιμων κενών που έχουν ανακύψει)

Υποχρεωτικές Μεταθέσεις

-Μειώθηκε το απαιτούμενο ποσοστό κάλυψης ωραρίου προκείμενου ο εκπαιδευτικός να θεωρηθεί υπεράριθμος στο 60% και επετεύχθη οι υποχρεωτικές μεταθέσεις να αφορούν μόνο στους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία μικρότερη των 12 ετών.