ΕΛΣΤΑΤ: Συνεχίστηκε και το β' τρίμηνο η μείωση των μισθών

Συνεχίστηκε η μείωση των μισθών στην Ελλάδα και το β’ τρίμηνο, με την Ελλάδα να είναι μια από τις τρεις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των «28», στα οποία οι μισθοί μειώθηκαν τόσο το α΄ όσο και το β’ τρίμηνο του 2014, σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ελλάδα, οι μισθοί παρουσιαζουν συστηματική πτώση κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων ετών (κατά 5,05% σε μέσα επίπεδα το 2011, κατά 7,4% το 2012, κατά 6,55% το 2013 και κατά 1,35% το α΄ εξάμηνο εφέτος).

Παράλληλα, με διόρθωση στις εργάσιμες ημέρες και χωρίς εποχική διόρθωση, οι μισθοί στην Ελλάδα ακολουθούν τελείως αντίθετη πορεία από τα τεκταινόμενα στην Ε.Ε. των «28».

Το β’ τρίμηνο 2013 μειώθηκαν στη χώρα μας 7,5% και αυξήθηκαν 1,2% κατά μέσο όρο στην Ε.Ε., το γ’ τρίμηνο 2013 μειώθηκαν 2,2% στην Ελλάδα και αυξήθηκαν 1% στην Ε.Ε., το δ’ τρίμηνο 2013 μειώθηκαν 2,9% στην Ελλάδα και αυξήθηκαν 1,4% στην Ε.Ε., το α’ τρίμηνο 2014 μειώθηκαν 3,6% στην Ελλάδα και αυξήθηκαν 1,4% στην Ε.Ε., ενώ το β’ τρίμηνο εφέτος μειώθηκαν 1,2% στη χώρα μας και αυξήθηκαν 1,2% στους «28».

Εξάλλου (επίσης, με διόρθωση στις εργάσιμες ημέρες και χωρίς εποχική διόρθωση), στην Κύπρο, στην Ελλάδα και στην Ιταλία, οι μισθοί μειώθηκαν τόσο το α’ τρίμηνο όσο και το β’ τρίμηνο εφέτος (-5,7% το α΄ τρίμηνο και -4,5% το β’ τρίμηνο στην Κύπρο, -3,6% και -1,2% στην Ελλάδα και -0,4% και -0,1% στην Ιταλία).

Στα άλλα κράτη, τα οποία είναι σε Πρόγραμμα, οι μισθοί αυξήθηκαν 0,6% το α’ τρίμηνο και 1,2% το β’ τρίμηνο εφέτος στην Ισπανία, μειώθηκαν 1,8% το α’ τρίμηνο και αυξήθηκαν 2,6% το β’ τρίμηνο στην Πορτογαλία, ενώ σημείωσαν μηδενική μεταβολή το α’ τρίμηνο και μειώθηκαν 0,6% το β’ τρίμηνο στην Ιρλανδία.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις μισθών καταγράφηκαν στην Εσθονία (7,7% το α’ τρίμηνο και 7,4% το β’ τρίμηνο), στη Λετονία (7,4% και 6,9%), στη Σλοβακία (3,5% και 6,1%), στη Ρουμανία (5,3% και 5%) και την Ουγγαρία (3,1% και 4,9%). Στη Γερμανία, οι μισθοί αυξήθηκαν 1,3% το α’ τρίμηνο και 1,6% το β’ τρίμηνο εφέτος.

Σύμφωνα, επίσης, με την έρευνα, ο δείκτης μισθών, χωρίς καμία προσαρμογή, μειώθηκε 1,4% το β’ τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο 2013, έναντι μείωσης 7,4% κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2013 προς το 2012. Με εποχική προσαρμογή, ο δείκτης μισθών μειώθηκε 1% το β’ τρίμηνο εφέτος προς το β’ τρίμηνο 2013, έναντι μείωσης 9,1% κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2013 προς το 2012.

Via : www.avgi.gr