Η κατάσταση των επιχειρήσεων μετά την άνοδο και σταθεροποίηση που παρουσίασε τα προηγούμενα τρία εξάμηνα τείνει προς υποχώρηση, μάλλον λόγω των αβεβαιοτήτων που συνεχίζουν να υφίστανται.

“Μαύρα σύννεφα” μαζεύονται πάνω από το “οικοσύστημα” των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας, που με την συμπερίληψη και των αυτοαπασχολουμένων αριθμεί περίπου τις 800 χιλιάδες. Έτσι μετά τις πολλές αναφορές για αποκλεισμούς του 85% εξ αυτών, που έχουν κάνει επανειλημμένα οι φορείς εκπροσώπησής τους (ΓΣΕΒΕΕ, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας), άλλο ένα “σήμα κινδύνου” εκπέμπει η ΓΣΕΒΕΕ με αιχμη το νέο τρόπο τεκμαρτής φορολόγησης.

Έτσι, λίγο πριν τα “μπιλιετάκια” αναρτηθούν στο Taxis για χιλιάδες ελευθεροεπαγγελματίες, το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, στο καθιερωμένο από το Μάιο του 2009, Δελτίο Οικονομικού Κλίματος Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, αναφέρει ότι  6 στις 10 επιχειρήσεις (61%) θεωρούν ότι ο νέος τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης των ατομικών επιχειρήσεων θα οδηγήσει σε νέα λουκέτα.

“Ένα ζήτημα το οποίο απασχόλησε ιδιαίτερα τον επιχειρηματικό κόσμο το προηγούμενο διάστημα ήταν ο νέος τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης των ατομικών επιχειρήσεων που εισήχθη με τον Ν. 5073/2023. Σε αυτό το πλαίσιο και εντός της προβληματικής που δημιουργήθηκε το προηγούμενο διάστημα σχετικά με την αναγκαιότητα αλλά και τις παρεπόμενες συνέπειες της νέας φορολογικής ρύθμισης, ρωτήθηκαν οι μικροί και πολύ μικροί επιχειρηματίες για τις επιπτώσεις που θεωρούν ότι θα έχει ο νέος τρόπος φορολόγησης των ατομικών επιχειρήσεων, με εξαίρεση την ενδεχόμενη αύξηση των φορολογικών βαρών” αναφέρει η έρευνα.

  • 6 στις 10 επιχειρήσεις (61%) θεωρούν ότι ο νέος τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης των ατομικών επιχειρήσεων θα οδηγήσει σε νέα λουκέτα.
  • Πάνω από 1 στις 4 επιχειρήσεις (27,1%) θεωρεί ότι θα αυξηθεί η φοροδιαφυγή. Δηλαδή, θα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό για το οποίο σε γενικές γραμμές υιοθετήθηκε η συγκεκριμένη ρύθμιση. Από την άλλη μεριά, μόλις το 7,7% θεωρεί ότι θα μειωθεί η φοροδιαφυγή, ενώ το 5,1% θεωρεί ότι δεν θα επιφέρει καμία αλλαγή στη φορολογική συμπεριφορά των επιχειρήσεων.
  • Το 17,2% θεωρεί ότι θα οδηγήσει σε αλλαγή της εταιρικής μορφής των επιχειρήσεων (από ατομικές σε εταιρείες).
  • Τέλος, μόλις το 3,9% θεώρει ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν θα έχει καμία αρνητική επίπτωση για τις επιχειρήσεις.

Από τις απαντήσεις στο ερώτημα για τις επιπτώσεις από τον νέο τρόπο τεκμαρτής φορολόγησης των επιχειρήσεων εξηγείται εν μέρει και η αύξηση της απαισιοδοξίας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων σχετικά με τη μελλοντική τους βιωσιμότητα, αναφέρει η έρευνα.

Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας

Συνολικά, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, μετά τη σημαντική ενίσχυση που κατέγραψε το δεύτερο εξάμηνο του 2022 (69,5 μονάδες) και την ήπια υποχώρηση το πρώτο εξάμηνο του 2023 (66,7 μονάδες), υποχώρησε σημαντικά το δεύτερο εξάμηνο του 2023 στις 63,9 μονάδες.

Το στοιχείο αυτό σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ευρήματα της έρευνας υποδηλώνει ότι η κατάσταση των επιχειρήσεων μετά την άνοδο και σταθεροποίηση που παρουσίασε τα προηγούμενα τρία εξάμηνα, τείνει προς υποχώρηση, μάλλον λόγω των αβεβαιοτήτων που συνεχίζουν να υφίστανται και οι οποίες τροφοδοτούνται τόσο από το ρευστό οικονομικό περιβάλλον, όσο και από εφαρμοζόμενες πολιτικές που εντείνουν την ανασφάλεια των επιχειρήσεων, όπως, για παράδειγμα, ο νέος τρόπος τεκμαρτής φορολόγησης των ατομικών επιχειρήσεων.

Ειδικά για τον νέο τρόπο φορολόγησης των ατομικών επιχειρήσεων, είναι χαρακτηριστικό πως 6 στις 10 επιχειρήσεις θεωρούν ότι θα οδηγήσει σε νέα λουκέτα. Αυτό αποτυπώνεται και στον δείκτη προσδοκιών των ΜμΕ όπου, μετά από 2 συνεχόμενα εξάμηνα ανόδου, υποχωρεί στις 63,9 μονάδες, το οποίο υποδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις είναι λιγότερο αισιόδοξες για το μέλλον.

Πηγή : https://www.news247.gr