Τα δύο πορίσματα των επιθεωρητών Περιβάλλοντος του τομέα Βορείου Ελλάδας για τις εξορύξεις στις Σκουριές, τα οποία βρίσκονται ήδη στα χέρια του Εισαγγελέα, καταγράφουν 21 παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας από το 2012 έως το 2014.

Οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορούν σε 12 παραβάσεις στις Μαύρες Πέτρες και 9 στην Ολυμπιάδα.

Σύμφωνα με το πόρισμα, η εταιρεία απέκρυψε στοιχείαγια την επικινδυνότητα των προϊόντων της που παράγονται μετά την επεξεργασία του μεταλλεύματος.

Οι παραβάσεις έχουν να κάνουν με τη μετακίνηση τοξικών υλικών, την απόκρυψη στοιχείων επικινδυνότητας των παραγόμενων προϊόντων και αποβλήτων, την ανεξέλεγκτη διαχείριση υγρών τοξικών αποβλήτων, αλλά και τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων χωρίς άδεια.

Οι επιθεωρητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι «η εταιρεία, μη ενημερώνοντας την αδειοδοτούσα αρχή σχετικά με τα στοιχεία επικινδυνότητας των προϊόντων που αναφέρονται στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας, καθώς επίσης και τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη κινδύνων στην υγεία και το περιβάλλον, δεν τήρησε τη σχετική υποχρέωσή της, κατά παράβαση διατάξεων της ΚΥΑ 69269/5387/1990, με αποτέλεσμα να μη συμπεριληφθούν σχετικοί όροι και υποχρεώσεις στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στην υγεία εργαζομένων, περιοίκων και στο περιβάλλον».

Αδειοδοτούσα αρχή είναι η Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, η οποία ενσωματώθηκε αργότερα στη δομή του υπουργείου ως Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.

Βαριά ρύπανση

Ο κατάλογος των παραβάσεων είναι μακρύς.

* Τα αποτελέσματα αναλύσεων σε δείγματα επεξεργασμένων υδάτων από τις μονάδες κατεργασίας νερών μεταλλείου Στρατωνίου (στο σημείο εκβολής στη θάλασσα) και Μαντέμ Λάκκου (πριν από την εκβολή στο ρέμα Κοκκινόλακα) έδειξαν υπερβάσεις των ορίων διάθεσης υγρών αποβλήτων σε επικίνδυνα βαρέα μέταλλα, π.χ. του μαγγανίου, του μολύβδου, του σιδήρου, όπως προσδιορίζονται από τη νομοθεσία, και άρα ρύπανση των επιφανειακών υδάτων.

* Η εταιρεία δεν παρακολουθεί την ποιότητα των υγρών αποβλήτων καθώς συγκρίνει τα αποτελέσματα αναλύσεων που διενεργεί με τις πιο χαλαρές απαιτήσεις νομαρχιακής απόφασης του 1985. Την εν λόγω απόφαση επικαλείται και ως προς τα όρια των ποιοτικών χαρακτηριστικών των επιφανειακών νερών. Επιπλέον, για το σύνολο των εξεταζόμενων μετάλλων μετράει τη συγκέντρωσή τους εν διαλύσει και όχι την ολική.

* Όμβρια ύδατα (Μαντέμ Λάκκου) επιβαρυμένα με φερτά υλικά οδηγούνται στο ρέμα Κοκκινόλακα. Παρεμβάλλεται χωμάτινο σκάμμα περίπου 10 τετραγωνικών, το οποίο κατά την αυτοψία ήταν καλυμμένο με σκουρόχρωμη λάσπη υλικών του μεταλλείου, κατά παράβαση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων που επιτάσσουν κατασκευές τεχνικών για την πρόληψη μεταφοράς φερτών από τις εγκαταστάσεις προς τους υδάτινους αποδέκτες.

* Ανεξέλεγκτη διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων (χρησιμοποιημένα φιλτρόπανα). Στο πόρισμα σημειώνεται ότι μεταξύ 2007 και 2014 παρήχθησαν περισσότεροι από 35 τόνοι ετησίως χρησιμοποιημένων φιλτρόπανων, ποσότητα πολύ μεγαλύτερη των 10 τόνων ετησίως που δηλώνει η εταιρεία.

* Οι αποθέσεις επικίνδυνων και μη αποβλήτων στον παλαιό χώρο υποδοχής αποβλήτων της Λίμνης Σεβαλιέ 1 επεκτάθηκαν εκτός του στεγανοποιημένου τμήματος των λιμνών σε χώρο επί του εδάφους και σε επαφή με την υπάρχουσα δασική βλάστηση, χωρίς ουδεμία πρόνοια για την παροχέτευση των στραγγιδίων ή άλλων απορροών, επιτείνοντας το πρόβλημα του ήδη ρυπασμένου χώρου. Οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος θεωρούν ότι τα επικίνδυνα απόβλητα πρέπει να οδηγηθούν σε ΧΥΤΕΑ (Χώρο Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων), διότι είναι βεβαρημένα με βαρέα μέταλλα.

Δύο ειδικοί καθηγητές του ΑΠΘ –ένας χημικός μηχανικός κι ένας γεωλόγος– ξεγύμνωσαν τους ισχυρισμούς της Ελντοράντο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών, και όσων φλερτάρουν με την «επένδυση», στηριζόμενοι πάντα στα πορίσματα των επιθεωρητών Περιβάλλοντος που βρίσκονται εδώ και αρκετές εβδομάδες στα χέρια του εισαγγελέα.

«Τα πορίσματα αυτά δεν ήρθαν ως κεραυνός εν αιθρία, ούτε ήταν συνωμοσία κάποιων εχθρών της επένδυσης, αλλά το αποτέλεσμα του επίμονου αγώνα των κατοίκων που κατήγγειλαν και μόνοι τους έψαχναν αυτά για τα οποία βοούσε ο τόπος», ξεκαθάρισε μιλώντας σε ανοιχτή εκδήλωση του κινήματος «SOS Χαλκιδική», στην αίθουσα «Μανώλης Αναγνωστάκης» του δημαρχείου Θεσσαλονίκης, ο καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ Νικόλαος Μοσχούδης.

Ο ομότιμος καθηγητής Γεωλογίας του ιδίου πανεπιστημίου Σαράντης Δημητριάδης συνέδεσε το ζήτημα των πορισμάτων με την απόφαση Σκουρλέτη, που στηρίχθηκε στην περίφημη μεταλλουργική μέθοδο ακαριαίας τήξης, η οποία, όπως τόνισε, δεν έχει εφαρμοστεί πουθενά στον κόσμο παρά μόνο πειραματικά, ενώ η εταιρεία δεν έχει κάνει εδώ και τρία χρόνια καμία επιτόπια δοκιμή ημιβιομηχανικού τύπου για να αποδείξει ότι μπορεί να εφαρμοστεί στη Χαλκιδική.

Via : http://tvxs.gr