Νίκος Γραικούσης

 

 

 

του Ν. Γραικούση – Πολιτική Επιτροπή ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Ο ΕΝΦΙΑ και τι οφείλει να λέει η Αριστερά γι αυτόν

Ο ΕΝΦΙΑ είναι ο φόρος που στρέφεται κατά της ιδιοκτησίας των ακινήτων.
Ως φόρος ακίνητης περιουσίας μπορεί  να δικαιολογήσει την ύπαρξη του, αλλά αυτό που δεν μπορεί να δικαιολογήσει είναι ότι περιλαμβάνει και την πρώτη ή τη μοναδική κατοικία.
Το αξίωμα πάνω στο οποίο πρέπει να  χτίζεται μια αριστερή πολιτική είναι:

«Η μοναδική ή πρώτη κατοικία δεν φορολογείται, δεν υποθηκεύεται, δεν κατάσχεται»
Και αυτό διότι το δικαίωμα της ιδιόκτητης στέγασης (κατοικίας) είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο και η Πολιτεία οφείλει να το προστατέψει με κάθε τρόπο.

Η παραπάνω συνταγματική κατοχύρωση δεν είναι τυχαία.
Η ιδιόκτητη κατοικία, το δικό σου κεραμίδι, είναι προϋπόθεση και παράγοντας ελευθερίας.
Κανείς δεν μπορεί να είναι πραγματικά ελεύθερος αν δεν έχει λύσει το στεγαστικό  πρόβλημα το δικό του  και της οικογένειας του.

Η σύγχρονη αριστερή σκέψη όμως δεν πρέπει να αρκείται σε αυτό.
Πρέπει να προωθηθεί ακόμα παραπέρα σε ένα ριζοσπαστικότερο αξίωμα:
«Η ιδιόκτητη πρώτη κατοικία είναι δικαίωμα και η οργανωμένη Πολιτεία οφείλει να την παρέχει σε όλους».

Ο ΕΝΦΙΑ δίνει τη λύση.
Αντί να θεωρείται δημόσιο έσοδο και τα έσοδα από αυτόν  να κατευθύνονται  στην αποπληρωμή του δημόσιου χρέους, να κατευθύνονται στο Ταμείο ‘’Κοινωνικής  Στεγαστικής Υποδομής’’.
Τα 2,6 δις των εσόδων από τον ΕΝΦΙΑ μπορούν να μεταφραστούν σε 25.000 κατοικίες ετησίως πλήρως επιδοτημένες ή ακόμα περισσότερες αν η επιδότηση είναι ποσοστό της αξίας του ακινήτου.
Το ύψος του φόρου (ΕΝΦΙΑ) να αναπροσαρμόζεται ετήσια σύμφωνα με τις νέες στεγαστικές ανάγκες που θα προκύπτουν, τηρουμένων φυσικά των συνθηκών φοροδοτικής ικανότητας του λοιπού πληθυσμού.

Φυσικά τα παραπάνω είναι ικανά να δημιουργήσουν σοβαρό πρόβλημα  στην ‘’υγεία’’ μιας νεοφιλελεύθερης οικονομίας, αλλά η αλλαγή του υπάρχοντος οικονομικού και κοινωνικού μοντέλου και ακόμα περισσότερο η αλλαγή σκέψης και νοοτροπίας  όλων μας είναι πλέον απόλυτα αναγκαία.
Αν θέλουμε να επιβιώσουμε με αξιοπρέπεια σε μια κυριολεκτικά ανθρώπινη κοινωνία πάνω σε έναν φιλόξενο πλανήτη.