Κόλαφος αναφορικά με την κατάσταση στο κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα μας είναι η έκθεση της επιτροπής LIBE του Ευρωκοινοβουλίου, αντιπροσωπεία της οποίας επισκέφτηκε την περίοδο 6-8 Μαρτίου την Ελλάδα.

Ειδικότερα, εκφράζει στα συμπεράσματά της η Επιτροπή εκφράζει μεγάλες ανησυχίες για τις ανεξάρτητες αρχές, την πολυφωνία των ΜΜΕ και την μεταχείριση των μεταναστών στην χώρας μας.

Αναλυτικά τα βασικά σημεία των συμπερασμάτων της έκθεση έχουν ως εξής:

“Η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών που συμμετείχαν στην αποστολή, με διαφοροποιήσεις ανάλογα με τα διάφορα σημεία, συμφώνησε στα ακόλουθα γενικά συμπεράσματα:

 • Σημειώνει ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα σταθερό θεσμικό και νομικό πλαίσιο, μια ζωντανή κοινωνία των πολιτών και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης,
 •  Εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τις πολύ σοβαρές απειλές κατά του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων- τονίζει ότι οι έλεγχοι και οι ισορροπίες είναι ουσιώδεις για μια ισχυρή δημοκρατία και σημειώνει με ανησυχία ότι έχουν δεχθεί ισχυρές πιέσεις στην Ελλάδα,
 • υπογραμμίζει ότι ο έλεγχος από ειδικά όργανα και από τον ελεύθερο Τύπο έχει υποβαθμιστεί, ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών δέχονται τεράστια πίεση και ότι το σύστημα δικαιοσύνης είναι εξαιρετικά αργό και αναποτελεσματικό, γεγονός που οδηγεί σε μια κουλτούρα ατιμωρησίας- σημειώνει με χαριστική ανησυχία ότι η διαφθορά διαβρώνει τις δημόσιες υπηρεσίες και τα δημόσια αγαθά,
 • εκφράζει τον αποτροπιασμό του για το γεγονός ότι σχεδόν δύο χρόνια μετά τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ, δεν υπάρχει ακόμη καμία ορατή πρόοδος στην αστυνομική έρευνα- υπογραμμίζει ότι αυτό δημιουργεί ένα ανατριχιαστικό αποτέλεσμα για άλλους δημοσιογράφους- επιμένει ότι η υπόθεση πρέπει να διερευνηθεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση και καλεί τις αρχές να ζητήσουν βοήθεια από την Ευρωπόλ,
 • ανησυχεί ιδιαίτερα για το γεγονός ότι πολλοί δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουν σωματικές απειλές, λεκτικές επιθέσεις, μεταξύ άλλων από υψηλόβαθμους πολιτικούς και υπουργούς, παραβίαση της ιδιωτικής τους ζωής με λογισμικό κατασκοπείας ή SLAPPs,
 • υπογραμμίζει ότι η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης απειλείται, καθώς η ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης στη χώρα κατανέμεται κυρίως μεταξύ ενός μικρού αριθμού ολιγαρχών, με αποτέλεσμα τη δραματική υποδημοσιοποίηση ορισμένων θεμάτων, όπως το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη,
 • εκφράζει την ανησυχία του για την υποχρηματοδότηση, την υποστελέχωση, τον περιορισμό των αρμοδιοτήτων, τις αδιαφανείς διαδικασίες διορισμού, καθώς και την παρενόχληση και τον εκφοβισμό υπαλλήλων ανεξάρτητων δημόσιων φορέων, όπως ο Συνήγορος του Πολίτη, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και η Αρχή για την Ασφάλεια των Επικοινωνιών και την Προστασία του Απορρήτου- σημειώνει επίσης ότι η Εθνική Υπηρεσία Διαφάνειας, η οποία θα έπρεπε να διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στον έλεγχο των δημόσιων αρχών, δεν φαίνεται να είναι αποτελεσματική και έχουν εκφραστεί ανησυχίες σχετικά με την ανεξαρτησία της- επίσης, η συνεχιζόμενη παρενόχληση της εισαγγελέως κατά της διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη προκαλεί σοβαρή ανησυχία,
 • υπογραμμίζει ότι η διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών, σε συνδυασμό με τις αμφιβολίες σχετικά με την ακεραιότητα τμημάτων της αστυνομίας και τις συγκρούσεις συμφερόντων στο υψηλότερο επίπεδο, οδηγούν σε μια κουλτούρα ατιμωρησίας όπου η διαφθορά μπορεί να ευδοκιμήσει- καλεί την κυβέρνηση και τις αρχές να διορθώσουν αυτά τα ζητήματα κατά προτεραιότητα και να εφαρμόσουν πλήρως όλες τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
 • Εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τη μεταχείριση των μεταναστών στα εξωτερικά σύνορα και στο εσωτερικό της χώρας, μετά από αναφορές για συστηματικές απωθήσεις, βία, αυθαίρετη κράτηση και κλοπή των αντικειμένων τους,
 • καλεί την κυβέρνηση να άρει αμέσως τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στις ΜΚΟ και τους δημοσιογράφους που αναφέρονται στη μετανάστευση με άμεση ισχύ- ζητεί να στηρίξει και να ενισχύσει όλες τις πρωτοβουλίες που συμβάλλουν σε μεγαλύτερη διαφάνεια σε αυτά τα θέματα, όπως ο μηχανισμός υποβολής εκθέσεων pushback από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
 • σημειώνει ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα σταθερό νομικό πλαίσιο όσον αφορά την ίση μεταχείριση και ότι έχουν γίνει θετικά βήματα, όπως η δημιουργία της νέας Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ανησυχεί, ωστόσο, για την ίση μεταχείριση των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, των Ρομά και άλλων εθνικών μειονοτήτων και των γυναικών- καλεί την κυβέρνηση και όλες τις άλλες πολιτικές δυνάμεις να επιδείξουν ηγετικό ρόλο και να προωθήσουν την κοινωνική αλλαγή στο θέμα αυτό, ιδίως όσον αφορά την ενδοοικογενειακή βία, την αστυνομική βία και την ισότητα στο γάμο,
 • καλεί την κυβέρνηση να βελτιώσει τη νομοθετική διαδικασία με την καθιέρωση πραγματικής και ουσιαστικής διαβούλευσης και να καταργήσει την αμφιλεγόμενη πρακτική της omnibus νομοθεσίας”

Πηγή : https://tvxs.gr