Αίτηση προστασίας από τους πιστωτές της με βάση το άρθρο 99 του πτωχευτικού Κώδικα κατέθεσε και ο Μαμιδάκης για την  Jet Oil, ζητώντας με ομοιωματικά ό,τι και ο Μαρινόπουλος: παράταση ζωής για να υλοποιήσει σχέδιο εξυγίανσης.

Η εταιρεία αναφέρει ότι συσσώρευσε συνολικά χρέη 314,5 εκατ. ευρώ (184 προς τράπεζες, 87 προς προμηθευτές, 2,5 στο ελληνικο Δημόσιο, 0,65 σε ασφαλιστικά ταμεία και 1,0 σε εργαζομένους) εξαιτίας

*της ύφεσης της ελληνικής οικονομίας

*της διεθνούς πετρελαϊκής κρίσης

*της δυστοκίας των τραπεζών στην παροχή εγγυήσεων για την πραγματοποίηση εισαγωγών

Εντούτοις όσο και να της φταίει η αγορά, η εταιρεία έκανε περίπου ό,τι και ο Μαρινόπουλος: μεσούσης της κρίσεως, αγόραζε άλλες εταιρείες και συγκεκριμένα εξαγόρασε τις  Dracoil και El Petrol για να διευρύνει το δίκτυο πρατηρίων της. Ομως η εταιρεία ενώ είχε άλλοτε υψηλό μερίδιο στην λιανική αγορά καυσίμων άρχισε να χάνει έδαφος και παράλληλα να περιορίζονται οι εξαγωγές της στις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων όπου διοχέτευε μεγάλο όγκο καυσίμων.

Η αγορά πετρελαιοειδών, θεωρούσε εδώ και μήνες την κατάσταση της εταιρίας μη αναστρέψιμη λόγω της συνεχιζόμενης ύφεσης στην  αγορά των καυσίμων.  Η ζήτηση εν τω μεταξύ συνεχίζεται να μειώνεται δραματικά τόσο σε βενζίνη (13% κάτω τον Ιούνιο) όσο και στο πετρέλαιο κίνησης (7% κάτω)

Via : www.presspublica.gr