Το εμβληματικό αιολικό πάρκο Middelgrunden, που αποτελεί σημείο αναφοράς της Κοπεγχάγης.

ΧΡΥΣΑ ΛΙΑΓΓΟΥ

Ρόλο στα ενεργειακά δρώμενα επιφυλάσσει σε πολίτες και τοπικούς φορείς, όπως οι δήμοι και οι περιφέρειες, αλλά και σε μικρές και μεσαίες τοπικές επιχειρήσεις, το νομοσχέδιο για τις ενεργειακές κοινότητες που αναμένεται να παρουσιάσει αύριο στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης. Πρόκειται για έναν νέο για την Ελλάδα θεσμό που εφαρμόζεται με επιτυχία εδώ και δεκαετίες στις ανεπτυγμένες αγορές της Ευρώπης ως μιας μορφής εκδημοκρατισμό του ενεργειακού περιβάλλοντος που διαμορφώνουν η απελευθέρωση της αγοράς και η μετάβαση προς τις καθαρές μορφές ενέργειας.

Πολίτες και τοπικές κοινωνίες θα μπορούν να αναπτύσσουν επενδυτικά εγχειρήματα στον τομέα της παραγωγής, αποθήκευσης, διανομής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, συστήνοντας ενεργειακές κοινότητες. Για παράδειγμα, οι ιδιοκτήτες ή χρήστες των διαμερισμάτων μιας πολυκατοικίας μπορούν να δημιουργήσουν μια ενεργειακή κοινότητα προκειμένου να εγκαταστήσουν ένα φωτοβολταϊκό σύστημα ή και μία ανεμογεννήτρια σε ένα ακίνητο που μπορεί να βρίσκεται ακόμη και σε κάποια άλλη περιοχή, και εφαρμόζουν εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας με τις καταναλώσεις των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας. Με αυτόν τον τρόπο, οι ιδιοκτήτες ή χρήστες των διαμερισμάτων/μέλη της ΕΚΟΙΝ θα λαμβάνουν μειωμένο λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας.

Μια αντίστοιχη ΕΚΟΙΝ μπορούν να δημιουργήσουν τρεις ΟΤΑ και να συμψηφίζουν την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια με τις καταναλώσεις τους και καταναλώσεις ευάλωτων ομάδων ή πολιτών που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας.

Σε επαρχιακές περιοχές της χώρας, κάτοικοι ή και τοπικές επιχειρήσεις μαζί με τον δήμο μπορούν να εγκαθιστούν μονάδες παραγωγής θερμικής ενέργειας για τηλεθέρμανση, ένα αιολικό πάρκο ενδεικτικής ισχύος 6 MW ή ένα μικρό υδροηλεκτρικό ενδεικτικής ισχύος 1 MW.

Aγρότες, δασοκόμοι ή και επιχειρήσεις του αγροτικού και δασικού τομέα θα μπορούν να δημιουργούν ΕΚΟΙΝ με σκοπό τη δημιουργία και διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας βιομάζας ή και την εγκατάσταση και λειτουργία μιας μονάδας για την παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα.

Οι δραστηριότητες των ΕΚΟΙΝ επεκτείνονται ακόμη και σε μονάδες αφαλάτωσης για τις νησιωτικές περιοχές της χώρας, αλλά και την εγκατάσταση τοπικών υποδομών σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Πρόκειται για δοκιμασμένο στον χρόνο θεσμό με σημαντικά οφέλη για τους πολίτες των τοπικών κοινωνιών σε χώρες της Ευρώπης με ανεπτυγμένες ενεργειακές αγορές. Ενδεικτική είναι η περίπτωση της Δανίας, όπου η ανάπτυξη της καινοτομίας στον τομέα των αιολικών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους συνεταιρισμούς. Οι δέκα από τις αιολικές τουρμπίνες του εμβληματικού αιολικού πάρκου Middelgrunden, που αποτελεί σημείο αναφοράς της Κοπεγχάγης, της πρωτεύουσας της Δανίας, είναι κτήμα ενεργειακής κοινότητας/συνεταιρισμού της χώρας. Από το 2001, πάνω από 150.000 οικογένειες στη Δανία συμμετείχαν σε ενεργειακούς συνεταιρισμούς. Η Γερμανία απαριθμεί περίπου 800 ΕΚΟΙΝ με 160.000 μέλη.

Οι ενεργειακές κοινότητες είναι αστικοί συνεταιρισμοί και έχουν κατά βάση μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, έχοντας ως βασική τους αρχή τη διάχυση του οφέλους στα μέλη της ενεργειακής κοινότητας, καθώς και της τοπικής κοινωνίας. Το νομοσχέδιο προβλέπει σειρά κινήτρων φορολογικού και αδειοδοτικού χαρακτήρα για τη στήριξη των ενεργειακών κοινοτήτων.

Via : www.kathimerini.gr