Καμία αναφορά Μητσοτάκη στην ενίσχυση των δημοσίων Πανεπιστημίων – Ασάφειες στον έλεγχο των ιδιωτικών από την Αρχή.

Στην παράκαμψει του άρθρου 16 του Συντάγματος για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια με το άρθρο 28 και την πλήρη λειτουργία τους στη χώρα μας προχωράει η κυβέρνηση. Ο δρόμος για πανεπιστήμια μακριά από τον έλεγχο του Δημοσίου θα ανοίξει με διακρατικές συμφωνίες που θα επιτρέψουν να λειτουργήσουν στη χώρα μας τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ενώ η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης θα παίζει τον ρόλο του ελεγκτή.

 «Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εφαρμόζουμε τη μεγάλη μεταρρύθμιση που ψηφίστηκε. Τα δημόσια πανεπιστήμια αλλάζουν, ανοίγονται στον κόσμο. Οι διακρατικές συμφωνίες προσφέρουν σήμερα τη δυνατότητα με την ευθύνη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης να υπάρξει αναγνώριση ξένων πανεπιστημίων. Θα προετοίμαζε το δρόμο για την μεγάλη αλλαγή του άρθρου 16 και σε αυτό το δρόμο θα κινηθούμε άμεσα», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε, παράλληλα από το βήμα της Βουλής, άνοιγμα στον Νίκο Ανδρουλάκη λέγοντας ότι «οι μεγαλύτεροι θυμόμαστε τη συζήτηση για το άρθρο 16, την υπαναχώρηση του ΠΑΣΟΚ και του Γιώργου Παπανδρέου, όταν είχαμε την ευκαιρία. Εύχομαι κ.Ανδρουλάκη να μην κάνετε το ίδιο λάθος αυτή τη φορά, να βρούμε τους βουλευτές για να σταματήσει αυτό το κρατικό μονοπώλιο».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικαλέστηκε την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης η οποία θα έχει τον ρόλο του συντονιστή για την είσοδο των ιδιωτών, αλλά προκύπτουν σημαντικά ερωτήματα για το κατά πόσο θα μπορέσει να επιβάλει εκείνους τους κανόνες και να μην έχουμε παράγκες ιδιωτικής παιδείας.

Από τις προγραμματικές δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη έλαμψαν βέβαια διά τις απουσίας του οι δεσμεύσεις ή έστω και μια αναφορά για την ενίσχυση των δημοσίων πανεπιστημίων, την ώρα που η κυβέρνηση στοχεύει στην εκκίνηση συνταγματικής αναθεώρησης από προτείνουσα Βουλή το 2025.

Όμως, ήδη ενεργοποιούνται οι διακρατικές συμφωνίες του άρθρου 28 του Συντάγματος που προσφέρουν τη δυνατότητα, με την ευθύνη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, να υπάρξει αναγνώριση ξένων πανεπιστημίων, που θα ήθελαν να επενδύσουν στην Ελλάδα.

Αυτό θα μετέβαλλε άρδην το σημερινό τοπίο της μεταλυκειακής εκπαίδευσης, ενώ θα προετοίμαζε το πλαίσιο για την μελλοντική μεταρρύθμιση του άρθρου 16.

Τι προβλέπουν τα άρθρα 16 και 28 του Συντάγματος

Άρθρο 16: (Παιδεία, τέχνη, επιστήμη)

 • 1. H τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες η ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση του Kράτους. H ακαδημαϊκή ελευθερία και η ελευθερία της διδασκαλίας δεν απαλλάσσουν από το καθήκον της υπακοής στο Σύνταγμα.
 • 2. H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες.
 • 3. Tα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από εννέα.
 • 4. Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια. Tο Kράτος ενισχύει τους σπουδαστές που διακρίνονται, καθώς και αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία, ανάλογα με τις ικανότητές τους.
 • 5. H ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Tα ιδρύματα αυτά τελούν υπό την εποπτεία του Kράτους, έχουν δικαίωμα να ενισχύονται οικονομικά από αυτό και λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους που αφορούν τους οργανισμούς τους. Συγχώνευση ή κατάτμηση ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μπορεί να γίνει και κατά παρέκκλιση από κάθε αντίθετη διάταξη, όπως νόμος ορίζει.
  Eιδικός νόμος ορίζει όσα αφορούν τους φοιτητικούς συλλόγους και τη συμμετοχή των σπουδαστών σ’ αυτούς.
 • 6. Oι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι δημόσιοι λειτουργοί. Tο υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό τους επιτελεί επίσης δημόσιο λειτούργημα, με τις προϋποθέσεις που νόμος ορίζει. Tα σχετικά με την κατάσταση όλων αυτών των προσώπων καθορίζονται από τους οργανισμούς των οικείων ιδρυμάτων.
  Oι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δεν μπορούν να παυθούν προτού λήξει σύμφωνα με το νόμο ο χρόνος υπηρεσίας τους παρά μόνο με τις ουσιαστικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 88 παράγραφος 4 και ύστερα από απόφαση συμβουλίου που αποτελείται κατά πλειοψηφία από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς, όπως νόμος ορίζει.
  Nόμος ορίζει το όριο της ηλικίας των καθηγητών των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εωσότου εκδοθεί ο νόμος αυτός οι καθηγητές που υπηρετούν αποχωρούν αυτοδικαίως μόλις λήξει το ακαδημαϊκό έτος μέσα στο οποίο συμπληρώνουν το εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας τους.
 • 7. H επαγγελματική και κάθε άλλη ειδική εκπαίδευση παρέχεται από το Kράτος και με σχολές ανώτερης βαθμίδας για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από τρία χρόνια, όπως προβλέπεται ειδικότερα από το νόμο, που ορίζει και τα επαγγελματικά δικαιώματα όσων αποφοιτούν από τις σχολές αυτές.
 • 8. Nόμος ορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους χορήγησης άδειας για την ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτηρίων που δεν ανήκουν στο Kράτος, τα σχετικά με την εποπτεία που ασκείται πάνω σ’ αυτά, καθώς και την υπηρεσιακή κατάσταση του διδακτικού προσωπικού τους.
  H σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται.
 • 9. O αθλητισμός τελεί υπό την προστασία και την ανώτατη εποπτεία του Kράτους.
  Tο Kράτος επιχορηγεί και ελέγχει τις ενώσεις των αθλητικών σωματείων κάθε είδους, όπως νόμος ορίζει. Nόμος ορίζει επίσης τη διάθεση των ενισχύσεων που παρέχονται κάθε φορά στις επιχορηγούμενες ενώσεις σύμφωνα με τον προορισμό τους.

Άρθρο 28: (Κανόνες του διεθνούς δικαίου και διεθνείς οργανισμοί)

 • 1. Oι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. H εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων στους αλλοδαπούς τελεί πάντοτε υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.
 • 2. Για να εξυπηρετηθεί σπουδαίο εθνικό συμφέρον και να προαχθεί η συνεργασία με άλλα κράτη, μπορεί να αναγνωρισθούν, με συνθήκη ή συμφωνία, σε όργανα διεθνών οργανισμών αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγμα. Για την ψήφιση νόμου που κυρώνει αυτή τη συνθήκη ή συμφωνία απαιτείται πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών.
 • 3. H Eλλάδα προβαίνει ελεύθερα, με νόμο που ψηφίζεται από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, σε περιορισμούς ως προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από σπουδαίο εθνικό συμφέρον, δεν θίγει τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις βάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος και γίνεται με βάση τις αρχές της ισότητας και με τον όρο της αμοιβαιότητας.

Πηγή : https://www.ieidiseis.gr