Όψιμα διάφοροι επενδυτές στην χώρα μας αλλά και στην περιοχή μας ανακάλυψαν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Μετά τα αιολικά πάρκα που ξεφυτρώνουν ακόμη και σε περιοχές NATURA ή και σε αρχαιολογικούς χώρους το ίδιο φαίνεται να επαναλαμβάνεται με τα φωτοβολταϊκά. Διάφορες εταιρίες ζητούν έγκριση για την δημιουργία εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών κυττάρων σε κάθε περιοχή χωρίς κανένα προγραμματισμό. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις διαμαρτύρονται, το ίδιο και ο φορέας διαχείρισης της Κάρλας.

Πεδινές περιοχές με γη υψηλής παραγωγικότητας ή και NATURA, αποτελούν μήλο της Έριδας για νέες εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Η έλλειψη οποιουδήποτε χωροταξικού σχεδιασμού που να ανταποκρίνεται στην αυξημένη ζήτηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας γίνεται φανερή με άσχημους τρόπους σήμερα.

Η προστασία του περιβάλλοντος αλλά και η εξασφάλιση της ενεργειακής αυτάρκειας και της απολιγνιτοποίησης αποτελούν για την χώρα μας ένα στοίχημα για την μελλοντική της ανάπτυξη σε έναν νέο κόσμο όπου η αειφορία θα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα.

Αυτό που συμβαίνει σήμερα δεν αποτελεί ανάπτυξη αποδεκτή. Υπάρχουν περιοχές άγονες, ορεινές βραχώδεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο κατά προτεραιότητα αλλά και κατ΄ αποκλειστικότητα για τέτοιες χρήσεις χωρίς αλλοίωση του τοπίου η κατάληψη γης υψηλής παραγωγικότητας.

Χρειάζεται στρατηγική και σχεδιασμός κεντρικά αλλά και τοπικά για να επιτευχθεί ορθολογικός τρόπος διαχείρισης γης και ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πρέπει να υπάρξουν κανόνες που θα τηρούνται ευλαβικά από όλους και όχι a la carte. Ακόμη πρέπει η Ελλάδα να χρησιμοποιήσει την αιχμή της τεχνολογίας στον τομέα και γιατί όχι να υπάρχει καινοτομία και ντόπια τεχνογνωσία. Όλα αυτά δεν πρόκειται να γίνουν αυτόματα, αλλά πρέπει να υπάρξει σχέδιο βασισμένο στον στρατηγικό χωροταξικό σχεδιασμό που να προστατεύει το περιβάλλον πραγματικά και να εξασφαλίζει την ανάπτυξη του τομέα των εναλλακτικών πηγών ενέργειας.

Οι περιοχές NATURA, οι αρχαιολογικοί χώροι και η γη υψηλής παραγωγικότητας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για φωτοβολταϊκά. Η Πράσινη Αριστερά λέει ναι στα φωτοβολταϊκά αλλά με όρους και προϋποθέσεις.

Το Συντονιστικό της Μαγνησίας της Πράσινης Αριστεράς.