ΒΙΟΜΕ

Η ανασυγκρότηση και η επαναλειτουργία του παραγωγικού ιστού της χώρας είναι προϋπόθεση για να έρθει η ανάπτυξη και η έξοδος από την κρίση. Με αυτή τη γενική αρχή δεν διαφωνεί κανένας. Ωστόσο, οι ερμηνείες της είναι πολλές και διαφορετικές.

Η νεοφιλελεύθερη, για παράδειγμα, εκδοχή θεωρεί πως ο παραγωγικός ιστός θα ξαναγεννηθεί και θα γιγαντωθεί με την προσέλευση επενδυτών, κυρίως ξένων.

Οι νεοφιλελεύθεροι πιστεύουν πως αυτό θα γίνει με την πλήρη αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων και την εξάλειψη του όποιου καθεστώτος προστασίας των εργαζομένων, με τη δημιουργία καθεστώτος προστασίας των πιθανών επενδυτών, ακόμη και από τις στοιχειώδεις υποχρεώσεις τους απέναντι στο κράτος.

Η λογική τους καταλήγει σε ένα σύνθημα: δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για επενδύσεις. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για ξεπούλημα των παραγωγικών μονάδων της χώρας σε συνθήκες εργασιακού Μεσαίωνα. Στα εφτά χρόνια της κρίσης έγιναν πολλά προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά ούτε επενδύσεις ήρθαν ούτε επενδυτές.

Στον αντίποδα αυτής της λογικής κινείται αυτό το διάστημα η κυβέρνηση, η οποία φαίνεται πως επιθυμεί να ευνοήσει την επαναλειτουργία δεκάδων κλειστών εργοστασίων σε ολόκληρη τη χώρα – κυρίως όσων θεωρούνται βιώσιμα και «μάχιμα».

Ενας από τους τρόπους που θα συμβεί αυτό είναι τα συνεταιριστικά σχήματα εργαζομένων, κατά το παράδειγμα της ΒΙΟΜΕ. Θεσμικό πλαίσιο που να επιτρέπει και να ενισχύει την επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων με αυτό τον τρόπο ουσιαστικά δεν υπάρχει.

Ταυτόχρονα, τεράστια είναι να εμπόδια που θέτει ο πτωχευτικός κώδικας, καθώς αυτές οι μονάδες οφείλουν πολλά στο Δημόσιο (εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία) και σε πιστωτές από την προηγούμενη λειτουργία τους.

Χωρίς αμφιβολία, το θεσμικό πλαίσιο που χρειάζεται πρέπει να φτιαχτεί γρήγορα και να παρέχει ολοκληρωμένη προστασία στις επιχειρήσεις, τη λειτουργία των οποίων θα αναλάβουν οι εργαζόμενοι, ώστε το εγχείρημα να έχει τις προϋποθέσεις να καταστεί αποτελεσματικό.

Η επιτυχία του θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη και ισχυρό χτύπημα στην ανεργία. Εκείνο που πρέπει να προσέξει η κυβέρνηση είναι να μην επαναλάβει την αποτυχία του αλήστου μνήμης Οργανισμού Ανασυγκρότησης Προβληματικών Επιχειρήσεων της δεκαετίας του 1980.

Via : www.efsyn.gr