Στις 12 Μαΐου ο επόμενος σκόπελος, μετά τη δόση της 9ης Απριλίου. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο οι μεγάλες πληρωμές της Αθήνας για ομόλογα που έχει η ΕΚΤ. Ποιες είναι οι χρηματοδοτικές ανάγκες έως το τέλος του έτους.

Κεφάλαια ύψους 13 δισ. ευρώ καλείται να πληρώσει η Ελλάδα τόσο προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όσο και προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έως το τέλος του έτους, ενώ ενδιάμεσα θα πρέπει να ρολάρει σειρά εντόκων γραμματίων.

Οι πληρωμές είναι ασφυκτικές μέχρι και τον Αύγουστο, οπότε υπάρχει μπαράζ πληρωμών:

Τη Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου, υπάρχει υποχρέωση πληρωμής προς το ΔΝΤ ύψους 448 εκατ. ευρώ από το πρώτο πρόγραμμα διάσωσης (η κυβέρνηση δήλωσε ότι πληρώνει).

Μία ακόμη δόση, ύψους 746 εκατ. ευρώ, θα πρέπει να καταβληθεί στο ΔΝΤ στις 12 Μαΐου. Ξένα μέσα έθεσαν αυτήν την ημερομηνία ως ορόσημο.

Οι επόμενες πληρωμές προς το ΔΝΤ λαμβάνουν χώρα τον Ιούνιο, οπότε η Αθήνα πρέπει να καταβάλει κεφάλαια 298 εκατ. (στις 5 Ιουνίου), 336 εκατ. (στις 12 Ιουνίου), 560 εκατ. ευρώ στις 16 Ιουνίου και 336 εκατ. στις 19 Ιουνίου.

Στις 13 Ιουλίου θα πρέπει να πληρωθούν 448 εκατ. ευρώ προς το ΔΝΤ και στη συνέχεια σειρά παίρνουν οι πληρωμές προς την ΕΚΤ για τα ομόλογα που κατέχει. Στις 20 Ιουλίου, η Αθήνα θα πρέπει να πληρώσει 2,1 δισ. ευρώ και 1,36 δισ. ευρώ από τίτλους που λήγουν και είναι στα χέρια της ΕΚΤ, των κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (είχαν εξαιρεθεί από το PSI).

Αντίστοιχα, στις 20 Αυγούστου, η Αθήνα θα πρέπει να καταβάλει στην ΕΚΤ και σε κεντρικές τράπεζες ποσό 3,19 δισ. ευρώ, λόγω λήξεως ομολόγων που εξαιρέθηκαν επίσης από το PSI.

Το Σεπτέμβριο σειρά παίρνει το ΔΝΤ, κι η Αθήνα καλείται να αποπληρώσει 298 εκατ. στις 4 Σεπτεμβρίου, 336 εκατ. στις 14, 560 εκατ. στις 16 Σεπτεμβρίου και ακόμη 336 εκατ. στις 21 του μηνός.

Τον Οκτώβριο υπάρχει μόλις μία πληρωμή, ύψους 448 εκατ. ευρώ προς το ΔΝΤ (στις 13 Οκτωβρίου).

Τέλος, το Δεκέμβριο, η Ελλάδα καλείται να αποπληρώσει 298 εκατ. στις 7 του μηνός, 560 εκατ. στις 16 και 336 εκατ. ευρώ στις 21 Δεκεμβρίου.

  Via : www.euro2day.gr