Για πρώτη φορά στις 25 Μαΐου θα εφαρμοστεί η πρόβλεψη του Καλλικράτη να διεξαχθούν ταυτόχρονα αυτοδιοικητικές εκλογές (2η Κυριακή) και ευρωεκλογές – Πως και που θα ψηφίσουμε

Στις ευρωεκλογές που θα πραγματοποιηθούν στις 25 Μαΐου 2014, έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης που διαμένουν στη χώρα μας.

Που ψηφίζουν οι πολίτες της Ε.Ε. που κατοικούν στην Ελλάδα

 Στον τόπο κατοικία τους μπορούν να ψηφίζουν οι ετεροδημότες για τις ευρωεκλογές. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με τις δημοτικές εκλογές

Ειδικότερα, οι πολίτες της Ενωσης έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν τα πολιτικά τους δικαιώματα είτε στο κράτος μέλος καταγωγής είτε στο κράτος μέλος που κατοικούν. Στην περίπτωση, που οι Ευρωπαίοι πολίτες ενδιαφέρονται να ψηφίσουν συνδυασμούς και υποψηφίους του κράτους μέλους καταγωγής τους, θα πρέπει να απευθυνθούν στην Πρεσβεία ή το Προξενείο της χώρας τους στην Ελλάδα.

Παράλληλα για τους Ελληνες ψηφοφόρους που είναι ετεροδημότες και έχουν εγγραφεί σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους τους παρέχεται η δυνατότητα να ψηφίσουν στον τόπο κατοικίας τους και όχι στον τόπο που έχουν τα εκλογικά τους δικαιώματα. Δεν ισχύει όμως η ίδια δυνατότητα για τις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Με σταυρό οι 21 ευρωβουλευτές

Η Ελλάδα εκλέγει συνολικά 21 ευρωβουλευτές και για πρώτη φορά θα αναδειχτούν με σταυρό και όχι με λίστα όπως γινόταν μέχρι σήμερα ενώ όλη η χώρα λογίζεται ως μία εκλογική περιφέρεια.

Οι εκλογείς μπορούν να βάλουν μέχρι και τέσσερις σταυρούς προτίμησης στο ψηφοδέλτιο της επιλογής τους. Κατά τη διαδικασία άσκησης του εκλογικού δικαιώματος, προηγείται η ψηφοφορία για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ακολουθεί η ψηφοφορία τυχόν επαναληπτικών δημοτικών εκλογών και αμέσως μετά η ψηφοφορία τυχόν επαναληπτικών περιφερειακών εκλογών.

Κόμμα ή συνασπισμός συνεργαζομένων κομμάτων, που δεν συγκέντρωσε ποσοστό εγκύρων ψηφοδελτίων τουλάχιστον ίσο με το 3% του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων, που έλαβαν σε ολόκληρη την επικράτεια τα κόμματα και οι συνασπισμοί συνεργαζομένων κομμάτων δεν δικαιούται έδρα μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Αυτοδιοικητικές εκλογές

Στις 18 και 25 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι αυτοδιοικητικές εκλογές που θα αναδείξουν τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια στους 325 δήμους της χώρας και στις 13 περιφέρειες. Οι εκλογείς θα προσέλθουν σε περίπου 23.500 εκλογικά τμήματα για να επιλέξουν τους συνδυασμούς και τα πρόσωπα που θα τους εκπροσωπήσουν στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια.

Σε περίπου 23.500 εκλογικά τμήμα θα προσέλθουν οι εκλογείς για να αναδείξουν τους εκπροσώπους τους σε δήμους και περιφέρειες

Στις αυτοδιοικητικές εκλογές εκλογές οι πολίτες ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα μόνο στον δήμο που είναι εγγεγραμμένοι, και όχι στον τόπο διαμονής τους.

Στις δημοτικές εκλογές ψηφίζουμε για την ανάδειξη, δημάρχων, δημοτικών συμβούλων,συμβούλων δημοτικής κοινότητας, συμβούλων τοπικής κοινότητας και εκπροσώπων της τοπικής κοινότητας. Οι δημοτικές κοινότητες αφορούν τα παλαιά δημοτικά διαμερίσματα ή συγχωνευόμενους δήμους ενώ οι τοπικές κοινότητες αφορούν συγχωνευόμενες παλαιές κοινότητες.

Στους δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια ο εκλογέας μπορεί να βάλει μέχρι τρεις σταυρούς προτίμησης. Στους δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες ο εκλογέας μπορεί να βάλει έναν ή περισσότερους σταυρούς προτίμησης, ανάλογα με τις έδρες της εκλογικής του περιφέρειας, σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο της εκλογικής περιφέρειας, και έναν σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο όλων των άλλων εκλογικών περιφερειών.

Αντίστοιχα στις Περιφερειακές εκλογές η ψηφοφορία διεξάγεται για την ανάδειξη, Περιφερειαρχών, Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειακών συμβούλων. Σταυρός προτίμησης μπαίνει μόνο για την επιλογή περιφερειακών συμβούλων τις ενότητας στην οποία ανήκει ο ψηφοφόρος.

Οι περιφερειακές ενότητες αφορούν τους νομούς κάθε περιφέρειας που εκπροσωπούνται στο περιφερειακό συμβούλιο ανάλογα με τον πληθυσμό που διαθέτουν. Ενας εκλογέας μπορεί να βάλει σταυρούς ανάλογα με τον αριθμό των εκλεγόμενων περιφερειακών συμβούλων.

Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης διαμορφώνεται ως εξής: ένας σταυρός μπαίνει σε εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν 1-3 συμβούλους, μέχρι και δύο σταυροί σε περιφέρειες που εκλέγουν 4-7 συμβούλους , έως τρεις σταυροί σε περιφέρειες που εκλέγουν 8-12 συμβούλους και 4 σταυροί στις ενότητες που εκλέγονται από 13 σύμβουλοι και πάνω.

Εκλογή Δημάρχων και Περιφερειαρχών

Για να αναδειχτεί ο συνδυασμός που θα εκλέξει δήμαρχο ή περιφερειάρχη θα πρέπει να λάβει το 50%+1 ψήφων.

Εαν ένας συνδυασμός λάβει από την πρώτη Κυριακή έως και 60% εξασφαλίζει τα 3/5 του συνολικού αριθμού των εδρών του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου

Εάν ένας συνδυασμός λάβει από την πρώτη Κυριακή μέχρι και 60% τότε λαμβάνει τα 3/5 του συνολικού αριθμού των εδρών του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου ενώ τα υπόλοιπα 2/5 των εδρών κατανέμονται αναλογικά μεταξύ των επιλαχόντων συνδυασμών.

Σε περίπτωση που ο επιτυχών συνδυασμός λάβει ποσοστό ψήφων μεγαλύτερο του 60% των εγκύρων ψηφοδελτίων, οι έδρες κατανέμονται αναλογικά μεταξύ όλων των συνδυασμών.

Αν κανένας συνδυασμός δεν λάβει την απόλυτη πλειοψηφία, η εκλογή επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή ανάμεσα στους υποψηφίους δημάρχους ή περιφερειάρχες των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.

Σε αυτή την περίπτωση, οι μισές έδρες κατανέμονται αναλογικά μεταξύ όλων των συνδυασμών βάσει του αποτελέσματος της πρώτης εκλογής, ενώ οι υπόλοιπες έδρες κατανέμονται μεταξύ των δύο που θα συμμετέχουν στην επαναληπτική εκλογή, έτσι ώστε ο επιτυχών συνδυασμός να λάβει οπωσδήποτε τα 3/5 του συνολικού αριθμού των εδρών του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου.

Via : www.thetoc.gr