Το 2019 βρίσκει τον χώρο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σε μια νέα φάση, καθώς πλέον οριστικοποιήθηκε ο κατάλογος των εγκεκριμένων Κέντρων Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο., τα οποία αναμένεται να συμβάλουν τόσο στην ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για τις δυνατότητες που προσφέρει το νέο νομοθετικό πλαίσιο και για τα οφέλη της κοινωνικής και αλληλέγγυας επιχειρηματικότητας όσο και στην απαραίτητη συμβουλευτική νέων και υφιστάμενων φορέων για όλες τις φάσεις υλοποίησης σχεδίων τους.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων, τα Κέντρα Στήριξης έφτασαν από 13 που είχαν εγκριθεί αρχικά σε 15, καθένα από τα οποία θα ενισχυθεί με 127.000 ευρώ, καλύπτοντας έναν συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό ύψους 1.904.882 ευρώ.

Μια έκβαση που απέχει πολύ από την προσδοκώμενη, καθώς η σχετική προκήρυξη αφορούσε ενισχύσεις για τη δημιουργία 89 Κέντρων Στήριξης σε όλη την επικράτεια, μια δράση συνολικού προϋπολογισμού 11.303.000 ευρώ. Από αυτά τα 15 Κέντρα Στήριξης, δύο βρίσκονται στη Μαγνησία κι άλλα δύο στην Αττική –ένα στον βόρειο και ένα στον κεντρικό τομέα– και από ένα Κέντρο Στήριξης σε Λευκάδα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Φωκίδα, Χανιά, Αχαΐα, Λέσβο, Ηράκλειο, Ρόδο, Κορινθία και Κέρκυρα.

Η μικρή ανταπόκριση σε αυτή την πρόσκληση (κατατέθηκαν μόνο 42 αιτήσεις για υπαγωγή σε αυτή τη δράση, εκ των οποίων οι 27 απορρίφθηκαν) αντανακλά και τη σχεδόν εμβρυϊκή συνθήκη του χώρου στην Ελλάδα, καθώς στην ουσία είναι από τα τέλη του 2016 –με την υιοθέτηση του νέου νόμου 4430/2016, ο οποίος αντικατέστησε τον ν. 4019/2011– όπου άρχισε να αναπτύσσεται πιο δομημένα το οικοσύστημα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στη χώρα μας.

Ιδίως δε το 2018, από τους πρώτους μήνες του οποίου άρχισαν να ιδρύονται φορείς Κ.ΑΛ.Ο. με ρυθμό 50 τον μήνα.

Η προκήρυξη της δράσης για τα 89 Κέντρα Στήριξης και μάλιστα με αριθμητική πρόβλεψη ανά περιφέρεια, περιόρισε τους δικαιούχους των ενισχύσεων σε ενεργούς φορείς Κ.ΑΛ.Ο. που είχαν εγγραφεί (ή μετεγγραφεί από τον παλαιό νόμο) στο νέο μητρώο έως 31/12/2017. Και όριζε, ανάμεσα στις άλλες προϋποθέσεις υπαγωγής τους, να έχουν κύκλο εργασιών τουλάχιστον 12.000 ευρώ σε 1 από τις 3 τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις ή 7.000 ευρώ, εάν δεν είχαν κλείσει διαχειριστική χρήση 12 μηνών μέχρι τη δημοσίευση της πρόσκλησης.

Ωστόσο η εικόνα στο πραγματικό πεδίο δεν ήταν τόσο ενθαρρυντική, αφού ο τομέας δεν ήταν επαρκώς ανεπτυγμένος ώστε να υπάρχουν τόσοι δυνητικοί δικαιούχοι που να πληρούν τις προϋποθέσεις. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, όπως καταγράφονται στην Ετήσια Εκθεση Κ.ΑΛ.Ο. 2018 της Ειδικής Γραμματείας Κ.ΑΛ.Ο. (σ. 96), οι ενεργοί φορείς Κ.ΑΛ.Ο. στη χώρα μας (αυτοί που είχαν υποβάλει ετήσια οικονομική έκθεση το 2017) ήταν μόλις 374 και δραστηριοποιούνται σε όλους σχεδόν τους τομείς της οικονομίας (μόνο 13 από αυτούς δραστηριοποιούνταν στη συμβουλευτική επιχειρήσεων – ΚΑΔ 70.2), ενώ η συντριπτική πλειονότητα αυτών είχε ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν ξεπερνούσε τα 10.000 ευρώ (σ. 107).

Τα επόμενα βήματα στα οποία προσανατολίζεται το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι αφενός μια νέα προκήρυξη της ίδιας δράσης ώστε να καλυφθούν κατά το δυνατόν τα κενά που έχουν δημιουργηθεί, και αφετέρου η κατάρτιση των εγκεκριμένων φορέων Κ.ΑΛ.Ο. που θα λειτουργήσουν αυτά τα πρώτα 15 Κέντρα Στήριξης.

Μέσω του προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ήδη δημιουργηθεί το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό για την κατάρτιση αυτών των φορέων: μια διαδικασία απαραίτητη τόσο γιατί κάποιοι από αυτούς έχουν διαφορετική κύρια δραστηριότητα και δεν διαθέτουν εμπειρία στη συμβουλευτική για θέματα Κ.ΑΛ.Ο. όσο και γιατί απαιτείται να διαθέτουν όλα τα Κέντρα Στήριξης ένα ενιαίο επίπεδο γνώσης των σχετικών πολιτικών και πρακτικών.

Οπως επισημαίνει στην «Εφ.Συν.» ο ειδικός γραμματέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, Ευάγγελος Νικολαΐδης:

«Τα πρώτα 15 Κέντρα Στήριξης φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας βρίσκονται στη διαδικασία σύστασης και λειτουργίας. Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία της πρώτης φάσης σχεδιάζεται η επαναπροκήρυξη της διαδικασίας, από την οποία αναμένεται να επιτευχθεί ικανοποιητικότερη γεωγραφική κάλυψη. Επίσης σχεδιάζεται η παροχή τεχνικής βοήθειας υπό τη μορφή εκπαιδευτικού-υποστηρικτικού υλικού και η διοργάνωση σχετικής διημερίδας, με στόχο τη διασφάλιση ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους ενδιαφερομένους. Ευελπιστούμε τα Κέντρα Στήριξης να αποτελέσουν βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, μέσω της παροχής υποστήριξης προς τους φορείς που ήδη λειτουργούν, προς μελλοντικές πρωτοβουλίες, ενημερώνοντας συγχρόνως το ευρύ κοινό. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η εν λόγω διαδικασία υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, και ότι τα Κέντρα Στήριξης συγκροτούνται από φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και συνεπώς από γνώστες του χώρου και των ιδιομορφιών του. Από την πλευρά της Ειδικής Γραμματείας καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του δικτύου των Κέντρων Στήριξης, με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του χώρου της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στη χώρας μας».

Via : www.efsyn.gr