Νίκος Γραικούσης

του Ν. Γραικούση
Μέλος Πολιτικής Επιτροπής ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Ο Αριστερός πολιτευτής και τα προσόντα του

Ποια ακριβώς είναι τα προσόντα με τα οποία οφείλει να είναι εφοδιασμένος κάποιος, για να ασχοληθεί με τα κοινά και τον πολιτικό βίο;
Το πολίτευμα της Δημοκρατίας και πολύ σωστά, δεν ορίζει ιδιαίτερα ‘’προσόντα’’, πέραν αυτού της πολιτογράφησης.

Κατά τις προεκλογικές περιόδους όταν διαβάζουμε τα βιογραφικά των υποψηφίων, συνήθως νιώθουμε …δέος με τα προσόντα, τις σπουδές, τις θέσεις και τα επιτεύγματα!
Λες και τους ψηφίζουμε για καθηγητές πανεπιστημίων ή διευθυντές σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς!
Το μοναδικό ‘’τεχνικό προσόν’’ που οφείλει να έχει ο ασχολούμενος με τα κοινά είναι να μπορεί να μοιράζει …δυο γαϊδουριών άχυρο!
Να διαθέτει δηλαδή τη στοιχειώδη λογική, την ανάλογη αναλυτική και κριτική σκέψη, για να μπορεί να δημιουργεί και να αναγνωρίζει τις πολιτικές, οι οποίες συνάδουν με την πολιτική ιδεολογία που εκπροσωπεί.

Η υλοποίηση των πολιτικών αυτών, είναι έργο τεχνοκρατών σαφώς ελεγχόμενων από τις πολιτικές ηγεσίες.
Όσο και να θέλει κανείς, δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα τα πάντα!
Άλλωστε αν δεν διαθέτεις τον ‘’κοινό νου’’, το ίδιο το σύστημα θα σε αποβάλλει.
Το βασικό προσόν όμως αυτού που θέλει να ασχοληθεί με τα κοινά πρέπει να είναι άλλο.
Ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα του.
Που δυστυχώς δεν αποδεικνύονται με βιογραφικά.

Η Αριστερά διέθετε και διαθέτει το ηθικό πλεονέκτημα, λόγο πολιτικού προσανατολισμού, απέναντι στους αντιπάλους της και για το λόγο αυτό οφείλει να αναδεικνύει πρόσωπα που εκτός των τυπικών προσόντων οφείλουν να διαθέτουν και μερικά ακόμα.
Ο πολίτης που στρατεύεται με την Αριστερά, οφείλει να διέπεται από  μερικά βασικά χαρακτηριστικά όπως ενδεικτικά παρακάτω:
1.-  Να βάζει ένα χρονικό όριο στην ενασχόληση του με την πολιτική. Ικανό ώστε να μπορεί να ολοκληρώσει αυτό που θέλει να πει ή να κάνει στον ελάχιστο χρόνο.
2.- Να μην αναζητά τα προς το ζειν από την πολιτική ενασχόληση. Δεν είναι το επάγγελμά του ούτε και πρέπει να γίνει.
3.-Να μην προχωρά με γνώμονα την ανέλιξή του σε θέσεις και αξιώματα. Αν αυτά έρθουν ας τα φέρει η τύχη και η συγκυρία.
4.- Να μη ζυγίζει την προσφορά του με το πόση εξουσία ασκεί και για πόσο, αλλά από το πόσο είναι ικανός να επηρεάζει τη σκέψη και την πράξη αυτών που ασκούν εξουσία ή αυτών που θα την ασκήσουν στο μέλλον.
5.- Να ζει σύμφωνα με αυτά που πρεσβεύει, και να λέει με παρρησία αυτό που θέλει να πει στους άλλους.
6.- Να μην νιώθει ‘’υπηρέτης’’ κανενός, αλλά να θεωρεί ότι η πολιτική δράση τον ολοκληρώνει ως άνθρωπο. Αν ωφεληθούν και άλλοι από αυτό, τόσο το καλύτερο.