%ce%ba%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b7-%ce%bc%cf%85%ce%bb%cf%89%ce%bd%ce%ac

Καίτη Μυλωνά (Διοικούσα Επιτροπή Πράσινης Αριστεράς)

Η Στρατηγική «Από το Χωράφι και το Στάβλο στο Τραπέζι» για Βιώσιμη Παραγωγή Τροφίμων

Η στρατηγική αυτή είναι μια από τις πρωτοβουλίες που ανακοινώθηκαν από τη νέα Πρόεδρο της Commission, Ursula von der Leyen’s, ως μέρος των πολιτικών κατευθύνσεων της νέας Commission για την πολιτική European Green Deal, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.
Είναι γεγονός, ότι οι επιπτώσεις της Γεωργίας στο περιβάλλον και στην κλιματική αλλαγή, που φθάνουν στη δημοσιότητα, αυξάνονται συνεχώς.

Η εντατικοποίηση στη Γεωργία οδηγεί σε ρύπανση των φυσικών πόρων.

Η καταγραφή των ρυπαντικών ουσιών, όπως τα φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις εντατικές εκτροφές παραγωγικών ζώων είναι ίσως από τις πιο γνωστές αρνητικές επιπτώσεις της παραγωγής τροφίμων στο περιβάλλον. Οι συνέπειες δεν είναι μόνο στο περιβάλλον, αλλά και στη δημόσια υγεία.
Αποτέλεσμα αυτού του τύπου άσκησης της γεωργικής δραστηριότητας είναι η διαταραχή και η μείωση της βιοποικιλότητας. Είναι σημαντικό να τονιστεί, ότι οι αγρότες είναι τα πρώτα θύματα της απώλειας της βιοποικιλότητας, της διάβρωσης του εδάφους, της κατασπατάλησης των νερών, καθώς και της αύξησης της  συχνότητας της επικράτησης ακραίων καιρικών φαινομένων, λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Η ΕΕ και πριν από τη νέα Πρόεδρο είχε εξαγγείλει πολλές φορές το πρασίνισμα της αγροτικής πολιτικής και είχε δώσει στους αγρότες οικονομική στήριξη για να ακολουθήσουν πιο πράσινες πολιτικές. Η στρατηγική «Από το χωράφι και το στάβλο στο τραπέζι» δεν είναι νέα, διατυπώθηκε για πρώτη φορά ως αντιμετώπιση στην περίπτωση του σκανδάλου με την σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών – «τρελές αγελάδες». Επομένως ας μην εμφανίζεται ως καινούργια ιδέα της καινούργιας Προέδρου.
Το ζήτημα δεν είναι όμως οι εξαγγελίες. Το ζήτημα είναι αν εφαρμόζονται και κυρίως αν όλες οι πολιτικές συνάδουν ως προς αυτές τις πολιτικές ή αν η μια πολιτική αντιστρατεύεται κάποια άλλη.

Θα αναφέρω ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητό. Αναφέραμε παραπάνω την αρνητική επίπτωση των φυτοφαρμάκων στη ρύπανση των φυσικών πόρων και στη δημόσια υγεία. Ένα τέτοιο φυτοφάρμακο από τα πιο επιβαρυντικά είναι η γλυφοσάτη και το εμπορικό σκεύασμα που την περιέχει το Roundup, προϊόν που διακινεί η Monsanto και τώρα η Bayer με την οποία συγχωνεύτηκε για να βάλει «πόδι» στην Ευρώπη. Ως ενδοκρινικός διαταράκτης προκαλεί αποδεδειγμένα καρκίνο, ενώ οι επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι ρύπανση του εδάφους και των υπογείων υδάτων.

Αν η ΕΕ ήθελε να είναι συνεπής σε αυτήν τη στρατηγική, θα απαγόρευε το συγκεκριμένο σκεύασμα αμέσως μετά από τις διάφορες ανεξάρτητες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί και κυρίως αμέσως μετά τη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιστημονικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA). Και όχι να δώσει περιθώριο στη Bayer/Monsanto να πουλήσουν για μερικά ακόμη χρόνια “τον καρκίνο” στους ευρωπαίους πολίτες και ένα ρυπαντή για το περιβάλλον. Βεβαίως, ευθύνη έχουν και οι αγρότες, οι οποίοι διαμαρτύρονται και διαδηλώνουν για την μελλοντική του απαγόρευση, γιατί θα μειωθούν οι αποδόσεις και επομένως τα κέρδη τους. Όπως διαδηλώνουν αρνούμενοι ότι η εντατική γεωργία και κτηνοτροφία συντελούν στην κλιματική αλλαγή.

Σε έγγραφό του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι η τρέχουσα κύρια κατεύθυνση της αγροτικής παραγωγής δεν είναι βιώσιμη. Η πρόταση για την αγροτική πολιτική μετά το 2020 βρίσκεται σε διαβούλευση με τρεις άξονες να κυριαρχούν: μέριμνα για το περιβάλλον, δράση για το κλίμα και προστασία της βιοποικιλότητας.

Αναμένουμε τις συγκεκριμένες δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.