Δελτίο τύπου

Θέμα : Πανελλήνια σύσκεψη Πράσινης Αριστεράς

Το Σάββατο 2 Μαρτίου 2019 συνήλθε στην Αθήνα πανελλαδική σύσκεψη στην οποία πήραν μέρος πολίτες από διάφορα μέρη της Ελλάδος με τον πολιτικό τους προσανατολισμό στο χώρο της Πράσινης Αριστεράς και  της Πολιτικής Οικολογίας.

Η Σύσκεψη συνήλθε με την πρωτοβουλία πολιτών που υπογράφουν το κείμενο-κάλεσμα & με σκοπό την ίδρυση πολιτικού φορέα στο χώρο της Πράσινης Αριστεράς.

Η Πανελλαδική Σύσκεψη αποφάσισε την συγκρότηση Προσωρινής Συντονιστικής Επιτροπής που θα προετοιμάσει Πανελλαδική Συνδιάσκεψη μέχρι τα μέσα Απριλίου όπου θα εκλεγεί το επίσημο συμβούλιο του Πολιτικού Φορέα. Ως την σύγκληση της Συνδιάσκεψης η Προσωρινή Συντονιστική Επιτροπή θα έχει την ευθύνη για  τις δράσεις, την παρουσία και την προετοιμασία του φορέα.

Η Προσωρινή Συντονιστική Επιτροπή περιλαμβάνει τόσο την επιτροπή προετοιμασίας των θέσεων, όσο και την επιτροπή Οργανωτικής συγκρότησης του Φορέα. Όλα τα κείμενα θέσεων καθώς και το όνομα του φορέα θα εγκριθούν από την πρώτη Πανελλαδική Συνδιάσκεψη.

Γραφείο Τύπου

Πράσινη Αριστερά