Όχι στα Αιολικά Πάρκα σε Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη και στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο Τρίγωνο

Η Κυβέρνηση προσπαθεί να μετατρέψει την Θράκη σε περιοχή παραγωγής ενέργειας με ΑΠΕ, αγνοώντας για το κόστος στην οικολογική ισορροπία της περιοχής.

Η Θράκη ήδη βρίσκεται στο όριο ανοχής φωτοβολταϊκών πάρκων και ανεμογεννητριών.
Φωτοβολταϊκά πάρκα δημιουργούνται αχρηστεύοντας καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ενώ εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών γίνονται σε περιοχές που προστατεύονται από το NATURA 2000.

Η κυβέρνηση, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και τους ΟΤΑ, έχει ήδη σχεδιάσει να δημιουργήσει 2 αιολικά Θαλάσσια Πάρκα, σε Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ  είναι αντίθετη σε οποιαδήποτε ενέργεια καταστρέφει αντί να προστατεύει.
Είμαστε αντίθετοι στην ανάπτυξη ΑΠΕ χωρίς χωροταξικό σχεδιασμό.
Το τεράστιο κόστος στην θαλάσσια ισορροπία του Θρακικού Πελάγους, μπορεί να μην απασχολεί τους δεξιούς συντηρητικούς κύκλους της κυβέρνησης και των φίλων της, αλλά επιδρά στην καθημερινότητα των πολιτών και υποθηκεύει το μέλλον τους, οπότε απασχολεί όλους τους υπόλοιπους.

Το ίδιο συμβαίνει και με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο Τρίγωνο που καταστρέφει τεράστιες δασικές εκτάσεις και ανατρέπει την περιβαλλοντική ισορροπία του Τριγώνου, υποβαθμίζοντας περαιτέρω το βιοτικό επίπεδο των πολιτών.

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ έχει απόλυτο στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και των ανθρώπων.
Προτείνουμε ένα ολοκληρωμένο εθνικό πρόγραμμα, με καθαρή ενέργεια τον σημερινό τρόπο παραγωγής ενέργειας. Ωστόσο η σημερινή προχειρότητα και ανατροπή της περιβαλλοντικής ισορροπίας μα βρίσκει απέναντι στην οικονομοκεντρική Δεξιά λαίλαπα.

Γραφείο Τύπου
ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Πηγή : https://www.prasini-aristera.gr