φόροι3

1.    Φορολογική μεταρρύθμιση

Τη φορολογική μεταρρύθμιση που συνίσταται στην αναλογική και προοδευτική συμβολή όλων των πολιτών στα δημόσια βάρη, που πρέπει να περιλαµβάvει και τον  αρνητικό φόρο εισοδήματος για νοικοκυριά χαµηλού εισοδήματος,

Τη λειτουργική ανασυγκρότηση των φοροεισπρακτικών µηχανισµών που είναι αναγκαία ώστε να αποκαθισταθεί η φορολογική ισότητα και να αυξηθούν τα δημόσια έσοδα με την άμεση ενίσχυση των εισπρακτικών υπηρεσιών των Δ.Ο.Υ, την αξιοποίηση της πείρας των μεθόδων, των τεχνικών-στην αυστηρότερη εκδοχή τους-των χωρών που έχουν λύσει με ικανοποιητικό βαθμό το πρόβληµα αυτό. Τον ορισµό ποσοτικών στόχων για τη μείωση της παραοικονομίας, της φοροδιαφυγής και φοροκλοπής και της απώλειας εσόδων από φόρους.

Στην κατεύθυνση αυτή χρειάζεται επανεξέταση του συνόλους των φορολογικών διευκρινήσεων από μηδενική βάση.

Την εξοικονόμηση πόρων μέσα από τον περιορισμό στο ελόχιστο του τερατώδους μηχανισμού μεταφοράς εισοδημάτων  υπό την μορφή κινήτρων, επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων και φοροαπαλλαγών.

Ιδιαίτερες περιοχές αναζήτησης πόρων είναι:

          Η φορολόγηση της μεγάλης ακίνητης περιουσίας

          Οι νέες φορολογικές διευθετήσεις, που θα προκύψουν μέσα από την επανατοποθέτηση των σχέσεων  εκκλησίας και κράτους µε τον αναγκαίο διαχωρισµό τους ή σε κάθε περίπτωση φορολόγηση της εκκλησιαστικής και μοναστηριακής περιουσίας και η κατάργηση της φοροαπαλλαγής των εμπορικών συναλλαγών.

          Οι μεγάλες περιουσίες που αποκτήθηκαν τα τελευταία είκοσι χρόνια. Ο αναδρομικός έλγχος των περιουσιακών στοιχείων όσων διετέλεσαν βουλευτές, υπουργοί, πρωθυπουργοί και διευθυντές σύµβουλοι του δημοσίους, µέλη επιτροπών ανάθεσης δημοσίων έργων και δημόσιων προμηθειών, καθώς και των συζύγων και των συγγενών τουςα’ βαθμού από το 1981 μέχρι σήµερα. Η ψήφιση ειδικού νόµου µε αναδρομική ισχύ, που θα καθιστά την απιστία σε βάρος του δημοσίου και τη φοροκλοπή διαρκή εγκλήματα, χωρίς παραγραφή και θα θεσπίζει την αυτόματη άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου όλων όσοι διαχειρίστηκαν δημόσιο χρήμα ή συμμετείχαν στην ανάθεση έργων ή προμηθειών. Δήµευση όλων των περιουσιακών στοιχείων, που η προέλευσή τους δεν μπορεί να δικαιολογηθεί.

          Ο αυστηρός έλεγχος όλων των µμεταβιβάσεων ακινήτων, που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία πενταετία προς συζύγους και συγγενείς α’ βαθμού, για να αποκαλυφθούν κινήσεις απόκρυψης παράνομου πλούτου. Δήµευση όλων των περιουσιακών στοιχείων, που η προέλευσή τους δεν μπορεί να δικαιολογηθεί.

       Η αξιοποίηση της εμπειρίας χωρών της ΕΕ για την πληροφόρηση των ονομάτων όλων των Ελλήνων, που έχουν κάνει καταθέσεις σε Ελβετικές τράπεζες.

       Η θέσπιση νόμου που θα υποχρεώνει όλους του δηµόσιους υπάλληλους και τους ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας να δηλώνουν τη συμμετοχή τους σε εξωχώριες (offshore) εταιρίες. Αυστηρός έλεγχος της προέλευσης της περιουσίας που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί.

       Η πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων και ο δραστικός περιορισμός του παραεμπορίου.

       Η αύξηση του ΦΠΑ στα είδη υπερπολυτελούς διαβίωσης πέραν του 23%, σε συνδυασμό με τη μείωση σε είδη διατροφής, ζωτικών στην διαβίωση, στο 6,5%.

 

Παρατήρηση της συντακτικής ομάδα της Πυξίδας

Η εργασία που σας παρουσιάζουμε ανά κεφάλαιο στην παρούσα θεματική ενότητα έγινε από τον Δικηγόρο – Φορολογικό Σύμβουλο Επιχειρήσεων κ. Στέφανο Ι. Ηλιού το 2012